• රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

  • Price Rs.280 Rs.350

රජරට  කලැත්තෑව  සිය  රාජධානිය  කර  ගනිමින්  බිහිසුණු  මිනිස්  ඝාතන හා බරපතළ අපරාධ රැසකින් ලංකාවම හෙල්ලුම් කැවූ සාහසික අපරාධකරුවකු හා ධන කුවේරයකු වූ ඇල්ප්‍රඩ් සොයිසාගේ නඩු විභාගයේ අධිකරණ වාර්තා විමර්ශනය කරමින් රචිත මෙම කෘතියෙන් හෙළිදරව් වන ඇඟ කිලිපොලා යන සිදුවීම් පාඨකයා කුතුහලයෙන් හා සන්ත්‍රාසයෙන් මුසපත් කරවයි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha