• බොලිවියාවේ චේ - Boliviawe Che

බොලිවියාවේ චේ - Boliviawe Che

  • Price Rs.280 Rs.350

ලෝකයේ රටවල් අසූවකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක  සංචාරක අත්දැකීම්වලින් පෝෂිත රොහාන් ඩිරෙක්ස් බොලිවියානු සංචාරයේදී සොයා යන ලොව අසහාය විපලවීය චරිතය වන අර්නොස්ටෝ චේ ගුවේරාගේ සමීපතමයන් මෙන්ම ලාහිගුරා වනයේ චේ ගුවේරා අත්අඩංගුවට පත් කැප්ටන් ගැරී ප්‍රාඩෝගේ සජීවී සාක්ෂි ඇසුරුකොට ඉතා රමණීය බස් වහරකින් "බොලිවියාවේ චේ" රචනා කර තිබේ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha