• අමුතු තාලේ ආදර කතාවක් - Amuthu Thale Adara Kathawak

අමුතු තාලේ ආදර කතාවක් - Amuthu Thale Adara Kathawak

  • Price Rs.360 Rs.450

මට සිද්ධ වුණේ කිසි  කෙනෙකුට විශ්වාස  කරන්න  බැරි  විදිහේ  සුරංගනා කතාවක් වගේ දෙයක්වත් ප්‍රාතිහාර්යයක්වත් නෙවෙයි. මං හිරේට වැටිලා. එළියට එන්න බැරිවෙන විදියට. හිරේ දොරට යතුරුත් දාලා වැහැව්වෙ රෙජිස්ට්‍රාර් කන්තොරුව් දී. 

මගේ නිදහස් ජීවිතේ දොර වැහුණෙ නොවැම්බර් මාසෙ පස් වෙනිදා එකොළහට විතර සිකුරාදා දවසක, උදේ දහයමාරට විතර, වැඩේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා එළියට එද්දි මට දැනුණෙ කොච්චර ඉක්මනට කෙනෙකුට උගුලකට අහුවෙන්න පුළුවන් ද කියලයි?

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha