• නපුරු දොස්තර - Napuru Dosthara

නපුරු දොස්තර - Napuru Dosthara

  • Price Rs.255 Rs.300

නවක වෛද්‍යවරයකුගේ  අත්දැකීම් පාදක කොට  ගෙන රචනා කර ඇති කෙටි කථාංග වලින් සමන්විත මෙහි අරමුණ වී ඇත්තේ රෝගියකු සම්බන්ධ යම් කතා පුවතක් හෝ තම වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳ විවරණයක යෙදීමටත්, ඒවා දෙස මනෝ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටියකින් බැලීමටත් කතුවරයා උත්සාහ දරා ඇති ආකාරය මෙම ග්‍රන්ථය තුළින් හඳුනාගත හැකි වනු ඇත. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha