• අබිරහස් දූපතේ නිධානය - Abhirahas Dupathe Nidhanaya

අබිරහස් දූපතේ නිධානය - Abhirahas Dupathe Nidhanaya

  • Price Rs.383 Rs.425

මාර්ටින්  වික්‍රමසිංහ  ශූරීන්ගේ  මඩොල්දූවේ  උපාලි ගිනිවැල්ලේ හා ජින්නා ඔබට මතකද? රණදේව, දඟදාස, හින්නි මහත්තයා ආදී හු ජින්නා හා උපාලි හමුවීමට මඩොල්දූවට පැමිණෙති. උපාලි බල ඔරුවක නැගී මුහුදු ගිය කථාව අසන ඔවුහු මුහුදු ගමනක් සූදානම් කර ගනිති. බල ඔරුවක නැගී ඈත දියඹට යන ඔවුනට මුහුණ පෑමට සිදුවන ඉරණම කුමක්ද?

"දෙයියෝ සාක්කි අපි ඉවරයි! ඔරුව පෙරළුනොත් අතඅරින්න එපා!"

ඔවුන් ගොඩ බසින අබිරහස් දූපත කුමක් ද?

"ඒක උඹ හිතන තරම් ලේසි වෙන එකක් නෑ පුතෝ. මුං කොටි පවුලේ සත්තු. පැනල යාවිද? තරහෙං අපේ ඇඟට පනීවිද දන්නෙ නෑ"

ඉරණම පෙරළෙන්නේ කුමන ආකාරයටද?

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha