• පොලියානා - Pollyanna

පොලියානා - Pollyanna

  • Price Rs.520 Rs.650

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

යොවුන් පාඨකයන් අතර තාරුණ්‍යයෙහි පූර්ව අවධිය හා සම්බන්ධ චරිත වඩාත් හෘදයාංගම ලෙස ජනප්‍රිය වේ. ඒ චරිත විටෙක ජීවිතයට කෙළිලොල් බව, ඉමිහිරි සතුට මෙන්ම ආත්ම විශ්වාසය ද අත් කර දෙයි. පොලියානා යොවුන් වියට පමණක් නොව ජීවිතයේ පරිණත අත්දැකීම් ඇති අයටද හෘදයාංගම හා රසවත් කතාවකි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha