• කොහොඹා ඇල්ල - Kohomba Ella

කොහොඹා ඇල්ල - Kohomba Ella

  • Price Rs.675 Rs.750

"ධර්මය කියන්නෙ වෙනත්  කවුරුහරි දේශනා කරපු දෙයක්... මට වෙන කාගෙවත් ධර්මයකින් වැඩක් නෑ හාදයා... මට මගේම ධර්මයක් තියෙනවා..." 

මේ ගිනිගෙන දැවෙන ලෝකයේ - අවීචියේ නායකයා යමරජු කීවේය... 

"කවුරු අවබෝධ කරගෙන දේශනා කළත් ධර්මය කියන්නෙ මේ විශ්වයෙ සත්‍යය, සත්‍යයේ ස්වභාවය, මේ විශ්වය හා එහි සියලු ජීවීන් අතර සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමය... විශ්වයේ ඇත්ත තත්වය තේරුම් ගන්නත්, මේ දුක්ඛිත සසරින් එතෙර වන්නත් ඔබට... මට... ඔබ මා ඇතුළු සියලු සත්වයින්ට ධර්මය උවමනායි."

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha