• සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

සමුදුරු සුසානය - Samuduru Susanaya

  • Price Rs.680 Rs.850

Ruta Sepetys විසින් රචිත Salt to the Sea කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

2017 වසරේ CILIP Carnegie සම්මානය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සම්මාන තුනක් සහ තවත් සම්මාන රැසක් දිනාගත් හා සම්මානනීය චිත්‍රපටයකට පාදක වුණු ඓතිහාසික නවකතාව.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha