• ඉර වර වර - Ira Wara Wara

ඉර වර වර - Ira Wara Wara

  • Price Rs.425 Rs.500

"ඉර වර වර" අගනා  නවකතාවකි.  නවකතාකරුවෙකු වශයෙන් ගාමිණී  කන්දේපොළ සතු නිර්මාණ කෞශල්‍යය එහි මැනවින්ව ඇත. "ඉර වර වර" නවකතාවෙහි අන්තර්ගත එක් මුඛ්‍ය තේමාවක් නම් පරිසරාවබෝධයෙහි, පරිසර විඥානයෙහි, පරිසර භක්තියෙහි වැදගත්කමයි. මානව ශිෂ්ටාචාරයෙහි මූලාවධියෙහි පටන් මිනිසාත් ස්වභාව ධර්මයත් අතර ඉතාම සමීපවූත් පරස්පර පරිපෝෂකවූත් සම්බන්ධයක් පැවතිණ. නවීකරණයෙහි ව්‍යාප්තිය නිසා මෙම සම්බන්ධයට හානි සිදුවී ඇති අයුරු කන්දේපොළ සිතුවම් කරන්නේ මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයකින් යුතුවය. සංකේතාත්මක සංසිද්ධි තුළින් කතුවරයා නවකතාවේ ආඛ්‍යාන සංකේථනයට ජීවයක් ලබා දෙයි. "ඉර වර වර" සාහිත්‍යාභිලාෂීන්ගේ විචාර දර්ශනයට පාත්‍ර විය යුතු කෘතියකි. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha