• සඳ මම නම් - Sanda Mama Nam

සඳ මම නම් - Sanda Mama Nam

  • Price: Rs.360.00 Rs.400.00

"සඳූ.. මට සල්ලි ටිකක්..." 

මා අසළට ළං වූ කමලසිරි කෙඳිරි ගෑවේය. මා තුළ ඇති වූයේ දරා ගත නොහැකි තරමේ කෝපයකි. මම අත් බෑගය හැර එතුළ වූ නෝට්ටු මිටියක් ගෙන එයින් කමලසිරිට දමා ගැසුවෙමි. 

විසිරුණු මුදල් නෝට්ටු ඔහු අහුලන අයුරු මා දුටුවේ හැබහින් නොව මනසිනි. 

මගේ මෝටර් රථය සෙමෙන් අප ගමෙන් ඈතට ඇදී යද්දී මහා දුකක් මට දැනිණ. මේ මා යන්නේ සදහටම ද? මෙතැන් සිට මම අලුත් ජීවිතයක් ආරම්භ කරමි. ඒ ජීවිතය තුළ මා ම මිසක මාලිංගලා, ජීවකලා සිටිය යුතු නැත. මම ඉගෙන ගෙන සිටිමි. රැකියාවක් කර ජීවිතය ජය ගන්නට මට බොහෝ අවකාශ තිබේ. යළිත් මා ගමට පැමිණෙන්නේ අලුත් ගැහැණියක ලෙසිනි. එදිනට හිරුත්, තාරකාත්, අම්මාත් සියලු දෙනාම මා ආදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි මගේ විශ්වාසයයි.


Write a review

Please login or register to review