• බැබිලෝනියාවේ කුමරිය මයිරා - Babyloniawe Kumariya Mira

බැබිලෝනියාවේ කුමරිය මයිරා - Babyloniawe Kumariya Mira

  • Price Rs.630 Rs.700

වරක් ඊජිප්තුව පාලනය  කළ පාරාවෝ ඇප්රිස්ට  දාව ග්‍රීක ජාතික බිරියක  ගෙන් උපන් රැමෝස් ගේ අතීතාවර්ජනයක් ලෙසින් දිග හැරී ඇති මෙම කතාවෙන් කියැවෙන්නේ පර්සියානු සයිරස් හමුවේ බලසම්පන්න බැබිලෝනියා නගරයේ ඇද වැටීමේ කතාවයි. 

රැමෝස් ගේ බිරිඳ වන මයිරා පිළිබඳ ඊර්ෂ්‍යාවකින් පසුවන මෑණියන් ගේ ඊර්ෂ්‍යාව පාදක කොට ගන්නා පාරාවෝ අමාසිස් රැමෝස් වෙතින් මයිරා පැහැර ගෙන ගොස්, ඇය බලෙන්ම බැබිලෝනියාවේ නැබොනිඩස් රජුට විවාහ කර දෙනු සඳහා රටින් පිට කරයි. රැමෝස් සහ බේලුස් ඇය බේරා ගැනීම සඳහා බැබිලෝනියාවට යති. නැබොනිඩස් රජුගේ මරණයෙන් පසු, රැමෝස් සහ මයිරා නපුරු රජෙකු වූ නැබොනිඩස් රජු ගේ පුත්‍රයා වන බෙල්ශෙෂාර් රජු ගේ ග්‍රහණයට හසු වෙති. අවසානයේ ඔවුන්ට මයිරා බේරා ගැනීමට හැකි වේද?

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha