• වියරු වසන්තය - Viyaru Wasanthaya

වියරු වසන්තය - Viyaru Wasanthaya

  • Price Rs.540 Rs.600

"වියරු වසන්තය"  සාගර  සිරිසූරියගේ  ප්‍රථම  නවකතාවයි. පසුගිය  අඩසිය වසක දේශපාලන, ආර්ථික, සාමාජික හා සංස්කෘතික පරිහානියත් නව ධනපති පන්තියේ නැගී සිටීමත් මෙම නවකතාවෙන් නිරූපණය කෙරේ. ගම, පන්සල පවා මෙම ප්‍රවාහයේ ගොදුරු බවට පත්වෙයි. මෑත යුගයේ රචනා වෙන බොහෝ නවකතා කතාන්තරයකට සීමා වෙන අතර සමාජය ගැඹුරින් විග්‍රහ කිරීමක් සිදු නොවේ. බොහෝ ආධුනික ලේඛකයින් නවකතාව හුදෙක් සරළ රසවත් කතාන්තරයක් සේ සලකා නවකතා ලියනු පෙනේ. නවකතාව බුද්ධිමය ක්‍රියාදාමයකි යන්න සැලකිල්ලට ගනු නොපෙනේ. මෙම තත්ත්වය මනාව අවබෝධ කර ගත් දුර්ලභ ලේඛකයෙකුගේ ලක්ෂණ මෙම නවකතාවෙන් පෙන්නුම් කරයි. අනාගතයේ විකසිත විය හැකි තරුණ නවකතාකරුවෙකු හැටියට ඔහු හැඳින්විය හැකිය. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha