• වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

  • Price Rs.464 Rs.580

Jack  London  විසින් රචිත  White  Fang  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. 

වයිට් ෆෑන්ග් කෘතියේන කියැවෙන්නේ වනාන්තරයෙන් ශිෂ්ටාචාරයට සම්ප්‍රාප්ත වීමකි. එහි කතා නායකයා වන වයිට් ෆෑන්ග්, අර්ධ සුනඛ, අර්ධ වෘක ප්‍රාණියෙකි. අකාරුණික, අදාන්ත වනයේ පුත්‍රයකු වූ ඔහුගේ පැවැත්ම වනයේ කුරිරුබව නිසාම තර්ජනයට හසුවෙයි. ක්‍රෑර මිනිස් ඇසුරෙහි ඔහු වඩ වඩාත් දුෂ්ට සත්වයකු බවට පත්වෙයි. අන්තිමේදී ඔහුගේ ජීවිතයේ මැළවී ගිය ශක්තීන්, කරුණාවන්තකමින් ස්පර්ශ කරන දෙවියකු ඇසුරට වැටෙන වයිට් ෆෑන්ග්, මානව දයාව, හිරු කිරණක් මෙන් ඔහු මත පතිත වන්නට වෙද්දී, සරු බිම පිපුණු මලක් මෙන් සමෘද්ධව වැඩෙන්නට පටන් ගනියි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha