• ඒ මම නෙවෙයි - E Mama Neweyi

ඒ මම නෙවෙයි - E Mama Neweyi

  • Price Rs.288 Rs.360

Chatherine Macphail විසින්  රචිත Another Me කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

මගේ ජීවිතේට අලුත් කෙනෙක් ආවා.. 

මම වගේම කෙනෙක්. 

හැමෝම හිතුවෙ ඒ මමයි කියලා.. 

ඊට පස්සෙ හැමෝම හිතුවෙ මගේ සිහිය විකල් වෙලා කියලා.. 

මට පිස්සු හැදිලා කියලා.. 

ඒත්... 

කවුරුවත් නොහිතන, කවුරුවත්ම විශ්වාස නොකරන,

මහා භයංකාර දෙයක් මගේ පිටි පස්සෙන්..

ඒ මොකක්ද..?

ඒ කවුද..?

හැබැයි..

ඒ මම නෙවෙයි..!

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha