• පායි ගේ විස්මිත මුහුදු ගමන - PI Ge Vismitha Muhudu Gamana

පායි ගේ විස්මිත මුහුදු ගමන - PI Ge Vismitha Muhudu Gamana

  • Price Rs.578 Rs.680

එක් නව යෞවනයෙක්,  එක් යාත්‍රාවක්, එක්  ව්‍යාඝ්‍රයෙක්.  


ඉමක්  කොනක් නොපෙනෙන මහ සයුර මත කුඩා යාත්‍රාවක අතරමං වූ පායි පටෙල් නම් නව යෞවනයකු, බිහිසුණු රාජකීය බෙංගාලි ව්‍යාඝ්‍රයකු, චාම් රුක්වැසි ඔරං ඔටමෙකු, දාමරික තිත් හයිනාවෙකු හා අහිංසක සීබ්‍රාවෙකු.... මහ සයුර මෙන් විසල් වූ මරණය අබිමුව සිට දිය බිඳක් තරම් ඇබිත්තක් වූ ජීවිතය වෙනුවෙන් කරන බිහිසුණු, ත්‍රාසජනක හා විටෙක අනුවේදනීය අරගලය ගැන හද සසල කරවන කතාව.... 


"Pi", Patel, a Tamil boy from Pondicherry, survives 227 days after a shipwreck while standed on a boat in the Pacific Ocean with a Royal Bengal Tiger named Richard Parker. 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha