• ෆෝඩ් කෝටිනා සහ ලෝටස් කෝටිනා ඉතිහාස කතාව - Ford Cortina Saha Lotus Cortina

ෆෝඩ් කෝටිනා සහ ලෝටස් කෝටිනා ඉතිහාස කතාව - Ford Cortina Saha Lotus Cortina

  • Price Rs.280 Rs.350

ෆෝඩ්  කෝටිනා  කිව්වම  ලංකාවේ  අපි  ගොඩක්  දෙනෙකුට  මතක්  වෙන්නේ යාන්තමට Muscle car එකක් වගේ පෙනුම තියෙන, ඒ වුණාට ඩීසල් එන්ජින් තැබීමේ අපරාධයට සෑහෙන්න ගොදුරු වුණු, මේ වෙනකොට 'කොල්ලෝ අතර ජනප්‍රිය කාර්' කියන කාණ්ඩයට එකතු වෙලා තියන කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි වැඩියෙන්ම දන්නේ Ford Cortina Mk III එක ගැන. 

ඒ වුණාට Mk III එක නිර්මාණය වෙන්න තියා හිතන්නවත් කලින් ෆෝඩ් කෝටිනා එකේ ඉතිහාසයේ ලියවුණු අපූරු කතා ගොඩක් තියනවා. ඒ වගේම ලෝටස් කෝටිනා කියන්නේ ෆෝඩ් කෝටිනා එකේ ජීවිත කතාවේ සුන්දරම අතුරු කතා එකතුවක ප්‍රතිඵලයක්. 

මේ අපූරු කතා ටික එකතු කරලා, ලංකාවේ කාර් පිස්සෝ වෙනුවෙන්, සරල සහ කියවන්න ආසා හිතෙන භාෂාවකින් ලියපු පොතක් තමයි මේ. මෙහෙම පොතක් ලංකාවේ පළවෙන්නේ පළවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන්.

මේක 'කාර් පිස්සුව' බ්ලොග් එකේ සහ 'කාර් පිස්සුව' ෆේස්බුක් පේජ් එකේ ඇඩ්මින්ගෙ වැඩක්...

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha