• අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

  • Price Rs.160 Rs.200

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

 

එලිසබෙත්ගේ පන්තියේ දැන් අලුත් පිරිමි ළමයෙක් සිටියි. කොච්චරවත් බුම්මාගෙන තරහින් සිටින ඔහු එලිසබෙත්ව තරහ ගැස්සීම සඳහා හැමවිටම මාන බලයි. 

ඈ තරහ නොගෙන ඉවසිල්ලෙන් කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරන නමුත් වරක් පාසලේ නරකම සිසුවිය වී සිටි කෙනකුට එය පහසු වැඩක් නොවේ....

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha