• ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 2 - Jeewithaya Wenas Karana Katha 2

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 2 - Jeewithaya Wenas Karana Katha 2

  • Price Rs.288 Rs.360

සිහින, ආදරය සහ  වේදනා  ඔබේ  ජීවිතය  අංශක 180කින් වෙනස්  කරයි. එම ජීවන වෙනස සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය ජවය, ශක්තිය සහ ධෛර්යය අසීමිතව එන්නත් කරන මෙම අපූරු කතා එකතුව ආදරයෙන්, දැනුමෙන්, බුද්ධියෙන්, සුසුමින්, කඳුළින් සහ හසරැල්ලෙන් පිරුණු රසවත් පානයකි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha