• ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද? - Sherlock Holmes Wage Hithanne Kohomada

ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද? - Sherlock Holmes Wage Hithanne Kohomada

  • Price Rs.360 Rs.450

"වොට්සන්  මේ  ලෝකයේ  මිනිසුන්  වර්ග  තුනක්  ඉන්නවා  කියලා  ලියනාඩෝ ඩාවින්චි වරක් කියලා තියෙනවා. පළමු වර්ගය තමයි දකින අය. දෙවෙනි වර්ගය තමයි අනිත් අය පෙන්වූ විට දකින අය. තුන්වැනි වර්ගය තමයි කිසිවක් නොදකින අය. ඒත් මම ඔය නම් වර්ග තුනටම අයත් නෑ මගේ හිතවත් මිත්‍රයා."

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha