• පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

පණ්ඩිත රාමාගේ කතා - Panditha Ramage Katha

  • Price: Rs.170.00 Rs.200.00

පණ්ඩිත රාමා හෙවත්  තෙනාලි රාමා 1 වැනි සියවසේ ඉන්දියාවේ විජයනගර රාජධානියේ ක්‍රිෂ්ණදේවරාය රජුගේ රජවාසල කවටයායි. ඉන්දියාවේ අදත් ජනප්‍රිය පණ්ඩිත රාමාගේ චරිතය අපට අන්දරේගේ චරිතය සිහිපත් කරනවා. පණ්ඩිත රාමාගේ කතා පොත් වශයෙන් මෙන්ම චිත්‍ර කතා ලෙස භාෂා රාශියකින් පළවී ඇති අතර ඒ කතාන්දර රැගත් රූපවාහිනී චිත්‍රපට මෙන්ම කාටුන් චිත්‍රපට රාශියක් ද නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පණ්ඩිත රාමාගේ කතා සිංහල පොතක් වශයෙන් පළ වන්නේ ප්‍රථම වරටයි.


Kusumsiri Wijeyawardena - කුසුම්සිරි විජයවර්ධන

Write a review

Please login or register to review