• අක්කර පහ - Akkara Paha

අක්කර පහ - Akkara Paha

  • Price: Rs.405.00 Rs.450.00

ලාංකේය නවකතා සාහිත්‍යය තුළ දේශජ ගුණ සුවඳින් යුතු නවකතාවක් ලෙස අක්කර පහට හිමිවන්නේ අද්විතීය ස්ථානයකි. අඩසියවසක් පුරා පාඨක විචාරක අවධානය මැනවින් ග්‍රහණය කරගත් මෙම නවකතාව විවිධ විභාග පරීක්ෂණ සඳහා නිර්දේශ වී ඇති අතර, සිනමා සිත්තමට ද නැඟුණු අපූරු ගද්‍ය කාව්‍යයකි.

Write a review

Please login or register to review