• සුන්නි - Sunni

සුන්නි - Sunni

  • Price: Rs.420.00 Rs.525.00

බටහිර නූතනත්වය ලංකාද්වීපයට මුලින්ම කඩා වැදුණේ නිරිත-බටහිර මුහුදු කලාපයෙනි. දහසය වැනි සියවසේ පමණ සිට වරින්වර පැමිණි යුරෝපීය ජාතීන් තුන් වර්ගයක ආක්‍රමණයටත් බටහිර සංස්කෘතික ආධිපත්‍යයටත් එනයින් එහි ආභාෂයටත් වැඩි වශයෙන් ලක්වූයේ ද දිවයිනේ නිරිත - බටහිර කලාපයයි. 

එම විජාතික සංස්කෘතික සංස්පර්ශය හේතුවෙන් නිරිත දිග මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල ආවේණික ජීවන ක්‍රමයත් සංස්කෘතිත පරිසරයත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයත් ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙමින්, පරිවර්තනයට ලක්ව ජන ජීවිතයත් ජන විඥානයත් කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම මෙන්ම, පශ්චාත් යටත් විජිත සමයේ සමාජ, සංස්කෘතික, දේශපාලන පරිසරය ඒ යුගයේ ඇත්තන්ගේ ජීවිතවලට බලපා ඇති ආකාරය කුසුමාගේ චරිතයෙනුත් ඒ වටා ගොඩනැගුණු අනෙක් පරිවාර චරිතයන්ගෙනුත් මේ කතාවෙන් අවලෝකනය කෙරෙයි.


Sandun Iranga Ranasinghe - සඳුන් ඉරංග රණසිංහ

Write a review

Please login or register to review