• මේ ඒ කතා - Me E Katha

මේ ඒ කතා - Me E Katha

  • Price: Rs.280.00 Rs.350.00

මෙම කෘතියේ අඩංගු ලිපි මාලාවට පාදක වී ඇත්තේ කතුවරයාගේ රාජකාරීමය අත්දැකීම් ගොන්නකි. විටෙක එය ගවේෂණාත්මක අත්දැකීමකි. තවත් විටෙක සුන්දර මතක සැමරුමකි. ආකර්ෂණීය සංචාරාත්මක වියමනකි. නොඑසේ නම් රට කැලඹූ අබිරහසක හෙළිදරව්වකි.

Write a review

Please login or register to review