• ජීවිතයට ගරු කරන්න - Jeewithayata Garu Karanna

ජීවිතයට ගරු කරන්න - Jeewithayata Garu Karanna

  • Price: Rs.440.00 Rs.550.00

අඹු සැමියන් උනුන් කෙරේ  ගෞරවයකින්  තොරව  ජීවත් වීමට මුල පුරන්නේ  කෙසේද? එය කෙනෙකුගේ පැවැත්මේ වරදක්ද? දෙමාපියන්ගෙන් උරුමවූ ජීවිතයද? අධ්‍යාපනයෙන් පිබිදීම - මිල මුදල් හරි හම්බ කිරීම හෝ වස්තුව උරුම කර ගැනීම - කායිකාස්වාදය අත්කරගැනීම සැබැවින් ම ශක්තිමත් ජීවිතයක පදනමට වැදගත් වන්නේ කවරාකාරයෙන්ද?

Write a review

Please login or register to review