• දයාබර තාත්තාට - Dayabara Thaththata

දයාබර තාත්තාට - Dayabara Thaththata

  • Price: Rs.160.00 Rs.200.00

මේ කෙටි නවකතාව වූ  කලී දියණියක විසින්  පියෙකුට  ලියන  ලද  ලිපියකි. ඒ ලිපිය දියණියගේ ආත්ම භාෂණයකි. එහෙත් ඒ ඔස්සේ දිග හැරෙන්නේ දෙමාපියන් හා දරුවන් අතර සම්බන්ධතාවල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණයයි. ගැහැණු දරුවෙකු රැක බලා ගැනීම - ඉගැන්වීම - විවාහ කරදීම - විවාහය - පමණක් නොව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ පදනම හා එහි ස්වභාවය පිළිබඳව ද පාඨකයා සමඟ හෘදයාංගම වූ සාකච්ඡාවක් සඳහා මේ කෘතිය ඇරයුම් කරයි.

Write a review

Please login or register to review