• නිරුවත් හදවත් - Niruwath Hadawath

නිරුවත් හදවත් - Niruwath Hadawath

  • Price Rs.405 Rs.450

එය  අනූපමාගේ  හා  වසන්තගේ ප්‍රථම  ප්‍රේමයයි. වල්මත් වූ ඒ  අසීමිත, එහෙත් නිහඬ ආලයට මැදිව දේශපාලනික, ආර්ථික, සමාජයීය බලවේග නැමැති සුළියට හසු වී ජීවිත අරගලයන්හි යෙදෙන සියලු චරිත හරහා ඔවුන්ගේ පුද්ගල චිත්ත සන්තානයේ ඇතුළාන්තයට කිමිදෙන අතර, නිරුවත් කළ ඔවුන්ගේ හදවත් තුළින් සැබෑ ජීවිතය දකින්නට උත්සාහ දැරීමකි, නිරුවත් හදවත්. මෙම නවකතාව ආදරය, විවාහය හා ලිංගිකත්වය දෙස හදවතින් හා මනසින් දකින්නට කරන ආරාධනාවකි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha