• කතරෙහි වරඟන - Katharehi Warangana

කතරෙහි වරඟන - Katharehi Warangana

  • Price Rs.272 Rs.340

Donya-Al Nahi  සහ  Andrew Crofts විසින් රචිත  Heroine of the Dessert කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

"හරි, දැන් ඔයා හිමින් සැරේ දුව ගාවට යන්න. අනික් ළමයින්ව බය නොකර ළමයට කතා කරන්න. නැත්නම් ළමයි ගිහින් දෙමව්පියන්ට කියාවි ගෑනියෙක් එයාලගේ යාළුවා පැහැරගෙන ගියා කියලා. ඔයා අම්මා බව ඒ ළමයින්ට දැනෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ඉක්මණින්ම දුවව කාරෙකට එක්කරගෙන එන්න. හදිස්සියේ කවුරුහරි ආවොත් මම ඔයාගේ උදව්වට එන්නම්." 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha