• මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 4 - Malory Towers Balika Viduhala 4

මැලෝරි ටවර්ස් බාලිකා විදුහල 4 - Malory Towers Balika Viduhala 4

  • Price Rs.288 Rs.320

ලොව ඉතාමත් ජනප්‍රිය  ළමා ලේඛිකාව වශයෙන්  සැලකෙන ඉංග්‍රීසි ජාතික  ඉනිඩ් බ්ලයිට්න් (1897 - 1968) විසින් රචිත මැලෝරි ටවර්ස් කතා පෙළට අයත් පොත් හයෙන් සිව් වැන්න වූ "Upper Fourth at Malory Towers" නමැති රසවත් නවකතාව මලෝරි ටවර්ස් - 4 යි. "කතාන්තර කීමේ රැජන" ලෙස හඳුන්වනු ලබන ඉනිඩ් බ්ලයිට්න්ගේ මලෝරි ටවර්ස් කතා පෙළ හැදී වැඩීගෙන එන බාල පරපුරට සාහිත්‍ය රසයත්, මනෝ විද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ආදර්ශයත් නොමඳව ගෙන දෙන්නා වූ, ලොව වැඩියෙන්ම විවිධ භාෂාවන්ට පරිවර්තනය වූ ළමා පොත් පෙළ ලෙස ද හඳුන්වා දිය හැකිය. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha