• ආදරය සමුගනී - Adaraya Samuganee

ආදරය සමුගනී - Adaraya Samuganee

  • Price Rs.425 Rs.500

'සයනෝරා' නමින් ලියවී  ඇති මෙම කෘතිය  ජපානයත් අමෙරිකාවත් අතර තිබූ යුදමය වාතාවරණයෙන් බිහිවූ වෛරයේ සංකේතාත්මක පැතිකඩකි. ඇමෙරිකානු හමුදා නිලධාරීන් හා ආදරයෙන් බැඳෙන බොහෝ ජපන් තරුණියෝ අවසානයේදී සියදිවි නසා ගත්හ. සියදිවි නසා නොගෙන තම ආත්මාභිමානය රැකගත් සමහර තරුණියෝ සයොනාරා කියමින් තම ආදරවන්තයින්ට සමුදෙන්නේ ආදරයත් ජීවිතයත් අතර මහා සටනක යෙදෙමිනි. 

එවැනි සටනක යෙදෙන හන-ඔගි, කට්සුම් හා ෆුම්කෝ-සන් හඳුනා ගන්න. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha