• දයාබර තාත්තාට - Dayabara Thaththata

දයාබර තාත්තාට - Dayabara Thaththata

  • Price Rs.160 Rs.200

මේ කෙටි නවකතාව වූ  කලී දියණියක විසින්  පියෙකුට  ලියන  ලද  ලිපියකි. ඒ ලිපිය දියණියගේ ආත්ම භාෂණයකි. එහෙත් ඒ ඔස්සේ දිග හැරෙන්නේ දෙමාපියන් හා දරුවන් අතර සම්බන්ධතාවල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණයයි. ගැහැණු දරුවෙකු රැක බලා ගැනීම - ඉගැන්වීම - විවාහ කරදීම - විවාහය - පමණක් නොව දෙමාපියන්ගේ ජීවිතයේ පදනම හා එහි ස්වභාවය පිළිබඳව ද පාඨකයා සමඟ හෘදයාංගම වූ සාකච්ඡාවක් සඳහා මේ කෘතිය ඇරයුම් කරයි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha