සියළුම පොත් - All Books

1 වන විමලධර්මසූරිය රජතුමා - 1 Wana Wimaladharmasuriya Rajathuma

1 වන විමලධර්මසූරිය රජතුමා - 1 Wana Wimaladharmasuriya Rajathuma

Somadasa Abeywickrama - සෝමදාම අබේවික්‍රම..

Rs.270.00 Rs.300.00

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

101ක් කමටහන් - 101k Kamatahan

101ක් කමටහන් - 101k Kamatahan

Sanjaya Nirmal - සංජය නිර්මාල්..

Rs.612.00 Rs.680.00

105

105

Chetan Bhagat විසින් රචිත The Girl in Room 105 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,280.00 Rs.1,600.00

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

12. 12. 12

12. 12. 12

ලොව සුන්දරතම නගරය දරුණු හිම පතනයකින් වැසී ගත් දෙසැම්බරයක, නාඳුනන්නෙක් ඔවුන්ගේ ජීවිත බිලි ගත්තේ ය. ඔව..

Rs.1,440.00 Rs.1,600.00

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.540.00 Rs.600.00

18 පරපුර - 18 Parapura

18 පරපුර - 18 Parapura

1818 වෙල්ලස්ස නිදහස්  සටනේ වර්තමානය සොයා ගිය ගමන. 1818 ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් සටනේ උත්පත්තිය, ..

Rs.342.00 Rs.380.00

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

මහාචාර්ය තෙන්නකෝන්  විමලානන්ද විසින් රචිත  The Great Rebellion of 1818  කෘතියේ සිංහල ..

Rs.2,250.00 Rs.2,500.00

19 වන සියවසේදී හෙළදිව - 19 Wana Siyawasedi Heladiva

19 වන සියවසේදී හෙළදිව - 19 Wana Siyawasedi Heladiva

Lakshman T. B. Illangakoon - ලක්ෂ්මන් ටී. බී. ඉලංගකෝන්..

Rs.432.00 Rs.480.00

1925

1925

2016  වසර... සිය ජීවිතයේ පළමු වතාවට හපුතලේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන ධනවත් තරුණයෙක්... කඳුකරය..

Rs.1,890.00 Rs.2,100.00

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.230.00

20,000ක සවාරියක් - 20,000ka Sawariyak

20,000ක සවාරියක් - 20,000ka Sawariyak

Mano Fernando - මනෝ ප්‍රනාන්දු..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

2001

2001

S. M. Banduseela - එස්. එම්. බන්දුසීල..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.1,260.00 Rs.1,400.00

2045 ලංකාවේ ඉරණම - 2045 Lankawe Iranama

2045 ලංකාවේ ඉරණම - 2045 Lankawe Iranama

Basil Fernando - බැසිල් ප්‍රනාන්දු..

Rs.315.00 Rs.350.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.810.00 Rs.900.00

3වෙනියා - 3Weniya

3වෙනියා - 3Weniya

රහස් පරීක්ෂක කතාව Gimhan Sooriyabandara - ගිම්හාන් සූරියබණ්ඩාර..

Rs.360.00 Rs.400.00

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.340.00

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

Manjula Ganepola - මංජුල ගනේපොල..

Rs.750.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,950.00

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.530.00

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

අගමැති බණ්ඩාරනායක ඝාතනය පිළිබඳව දශක  හයකට පසු කෙරුණු  ගවේෂණාත්මක හෙළිදරව්ව. Udeni Sam..

Rs.450.00 Rs.500.00

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.390.00

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.375.00

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.360.00

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Sinhala Language Papers
71 කැරැල්ල - 71 Kerella

71 කැරැල්ල - 71 Kerella

රෝහණ විජේවීරත් ඔහු විසින් නිර්මිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයත් තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ගැමි තරුණ පරපුර විප්ලව..

Rs.280.00 Rs.350.00

71 කැරැල්ලට පනහයි - 71 Kerellata Panahayi

71 කැරැල්ලට පනහයි - 71 Kerellata Panahayi

Sarath Lal Kumara - සරත් ලාල් කුමාර..

Rs.342.00 Rs.380.00

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.350.00

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

9 ශ්‍රේණිය සිංහල ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 9 Sinhala Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර...

Rs.350.00

A beetle in a bottle

A beetle in a bottle

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.200.00

A Brief History of Time

A Brief History of Time

A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes is a book on theoretical cosmology by Engl..

Rs.1,197.00

A Butterfly and a Cobweb

A Butterfly and a Cobweb

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

A Christmas Carol

A Christmas Carol

Longman Classics..

Rs.680.00

A Promised Land

A Promised Land

A promised land is extraordinarily intimate and introspective – the story of one man’s bet with hist..

Rs.5,400.00

A Tale of Two Cities

A Tale of Two Cities

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

A tale of Two Cities

A tale of Two Cities

Longman Classics..

Rs.680.00

ABC මිනී මැරුම් - ABC Mini Marum

ABC මිනී මැරුම් - ABC Mini Marum

Priyangi Gamage - ප්‍රියංගි ගමගේ..

Rs.495.00 Rs.550.00

Active English - Book 2

Active English - Book 2

D. H. Howe..

Rs.950.00

Active English - Introductory Workbook
After You

After You

Jojo Moyes..

Rs.1,007.00

Against All Odds

Against All Odds

Danielle Steel..

Rs.960.00 Rs.1,200.00

Aladdin

Aladdin

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.375.00

Aleph

Aleph

Paulo Coelho..

Rs.984.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.640.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Ladybird Classics by Lewis Carroll..

Rs.695.00

Aliens

Aliens

Read it yourself with Ladybird Level 0..

Rs.375.00

Ancient Egypt

Ancient Egypt

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.690.00

Artemis Fowl

Artemis Fowl

Eoin Colfer..

Rs.1,400.00

Showing 1 to 100 of 3290 (33 Pages)