සියළුම පොත් - All Books

(Un)හැපි බර්ත් ඩේ! - (Un)Happy Birth Day!

(Un)හැපි බර්ත් ඩේ! - (Un)Happy Birth Day!

Mary Higgins Clark විසින්  රචිත Where Are The  Children? කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඇය න..

Rs.450.00 Rs.500.00

105

105

Chetan Bhagat විසින් රචිත The Girl in Room 105 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.560.00 Rs.700.00

12. 12. 12

12. 12. 12

ලොව සුන්දරතම නගරය දරුණු හිම පතනයකින් වැසී ගත් දෙසැම්බරයක, නාඳුනන්නෙක් ඔවුන්ගේ ජීවිත බිලි ගත්තේ ය. ඔව..

Rs.720.00 Rs.800.00

18 පරපුර - 18 Parapura

18 පරපුර - 18 Parapura

1818 වෙල්ලස්ස නිදහස්  සටනේ වර්තමානය සොයා ගිය ගමන. 1818 ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් සටනේ උත්පත්තිය, ..

Rs.323.00 Rs.380.00

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

මහාචාර්ය තෙන්නකෝන්  විමලානන්ද විසින් රචිත  The Great Rebellion of 1818  කෘතියේ සිංහල ..

Rs.2,125.00 Rs.2,500.00

1925

1925

2016  වසර... සිය ජීවිතයේ පළමු වතාවට හපුතලේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන ධනවත් තරුණයෙක්... කඳුකරය..

Rs.855.00 Rs.950.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.540.00 Rs.600.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.405.00 Rs.450.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.360.00 Rs.400.00

3වෙනියා - 3Weniya

3වෙනියා - 3Weniya

රහස් පරීක්ෂක කතාව Gimhan Sooriyabandara - ගිම්හාන් සූරියබණ්ඩාර..

Rs.360.00 Rs.400.00

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

අගමැති බණ්ඩාරනායක ඝාතනය පිළිබඳව දශක  හයකට පසු කෙරුණු  ගවේෂණාත්මක හෙළිදරව්ව. Udeni Sam..

Rs.450.00 Rs.500.00

71 කැරැල්ල - 71 Kerella

71 කැරැල්ල - 71 Kerella

රෝහණ විජේවීරත් ඔහු විසින් නිර්මිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයත් තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ගැමි තරුණ පරපුර විප්ලව..

Rs.280.00 Rs.350.00

A Promised Land

A Promised Land

A promised land is extraordinarily intimate and introspective – the story of one man’s bet with hist..

Rs.4,860.00 Rs.5,400.00

A Tale of Two Cities

A Tale of Two Cities

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Against All Odds

Against All Odds

Danielle Steel..

Rs.960.00 Rs.1,200.00

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Be Careful What You Wish For

Be Careful What You Wish For

Bestselling author Jeffrey Archer's Be Careful What You Wish For opens with Harry Clifton and his wi..

Rs.800.00 Rs.1,000.00

Beauty and the Beast

Beauty and the Beast

Belle dreams of adventures like the ones she reads about in her books - until she becomes the prison..

Rs.720.00 Rs.900.00

Becoming

Becoming

When a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has emerged as one of the most ic..

Rs.2,097.00

Bird Family

Bird Family

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Charlie and the Chocolate Factory

Charlie and the Chocolate Factory

Roald Dahl..

Rs.1,179.00

Chicken Licken

Chicken Licken

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

David Copperfield

David Copperfield

Charles Dickens..

Rs.261.00 Rs.290.00

Demigods & Magicians

Demigods & Magicians

Magic, monsters, and mayhem abound when Percy Jackson and Annabeth Chase meet Carter and Sadie Kane ..

Rs.800.00 Rs.1,000.00

Elevation

Elevation

Although Scott Carey doesn’t look any different, he’s been steadily losing weight. There are a coupl..

Rs.1,345.50 Rs.1,495.00

Esio Trot by Roald Dahl

Esio Trot by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.897.00

Fevre Dream

Fevre Dream

From the author of A Game of Thrones. Joshua York put up the money for the Fevre Dream, but now..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

Fungicides

Fungicides

..

Rs.90.00 Rs.180.00

Going Solo by Roald Dahl

Going Solo by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ever since Harry Potter had come home for the summer, the Dursleys had been so mean and hideous that..

Rs.1,495.00

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

When the Knight Bus  crashes through the darkness and screeches to a halt in front of him, it's..

Rs.1,595.00

Hungry Cat

Hungry Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 9..

Rs.200.00 Rs.250.00

Little Fish

Little Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

Little Red Hen

Little Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Magnus Chase and the Gods of Asgard

Magnus Chase and the Gods of Asgard

Magnus Chase has always been a troubled kid. Since his mother's mysterious death, he's lived alone o..

Rs.960.00 Rs.1,200.00

Mango for Monkey

Mango for Monkey

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Matilda by Roald Dahl

Matilda by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,197.00

Me Before You

Me Before You

Jojo Moyes..

Rs.1,093.00

Milk for Mother Cat

Milk for Mother Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.157.50 Rs.175.00

Natya Rasaya - නාට්‍ය රසය

Natya Rasaya - නාට්‍ය රසය

Sarath Wijesooriya - සරත් විජේසූරිය..

Rs.850.00

New Dress

New Dress

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Novel Covid - 19

Novel Covid - 19

Sanathdeva Murutenge - සනත්දේව මුරුතැන්ගේ..

Rs.680.00 Rs.800.00

O2 ආදරේ - O2 Adare

O2 ආදරේ - O2 Adare

John Green විසින් රචිත The Fault in Our Stars කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ranmini Jayakody - ර..

Rs.440.00 Rs.550.00

Oliver Twist

Oliver Twist

Charles Dickens..

Rs.202.50 Rs.225.00

Overgrown Fish

Overgrown Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.157.50 Rs.175.00

Papunzel

Papunzel

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Promises to Keep

Promises to Keep

Joe Biden..

Rs.1,797.00

Pursuit of Financial System Resilience

Pursuit of Financial System Resilience

A compendium of newspaper articles by Nishadi Thennakoon, a Deputy Director of Central Bank of Sri L..

Rs.637.50 Rs.750.00

Puss in Boots

Puss in Boots

Read it yourself with Ladybird Level 3..

Rs.295.00

Rich Dad Poor Dad

Rich Dad Poor Dad

It's been nearly 25 years since Robert Kiyosaki’s Rich Dad Poor Dad first made waves in the Personal..

Rs.1,350.00

Rose in Bloom

Rose in Bloom

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Sapiens

Sapiens

From a renowned historian comes a groundbreaking narrative of humanity’s creation and evolution—a #1..

Rs.1,797.00

Sleeping Beauty

Sleeping Beauty

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Sly Fox and Red Hen

Sly Fox and Red Hen

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Snow White and the Seven Dwarfs

Snow White and the Seven Dwarfs

Read it yourself with Ladybird Level 4..

Rs.295.00

Swiss Family Robinson

Swiss Family Robinson

Johann Wyass..

Rs.261.00 Rs.290.00

Tales From Shakespeare

Tales From Shakespeare

Charles Lamb..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Adventures of Huckleberry Finn

The Adventures of Huckleberry Finn

Mark Twain - මාර්ක් ට්වේන්..

Rs.261.00 Rs.290.00

The Blood of Olympus

The Blood of Olympus

Though the Greek and Roman crewmembers of the Argo II have made progress in their many que..

Rs.1,040.00 Rs.1,300.00

The Boy and the Baloon Seller

The Boy and the Baloon Seller

Arun is a 8 years old boy with set of rich vocabulary. He is capable of using varied words to expres..

Rs.270.00 Rs.300.00

The Da Vinci Code

The Da Vinci Code

When the curator of the louvre is found murdered, his body lying in the form of the vitruvian man, t..

Rs.1,197.00

The Emperor's New Clothes

The Emperor's New Clothes

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Enormous Turnip

The Enormous Turnip

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Gingerbread Man

The Gingerbread Man

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

The Girl in Room 105

The Girl in Room 105

Chetan Bhagat..

Rs.697.00

The Heart of the Buddha's Path

The Heart of the Buddha's Path

The Dalai Lama describes how to bring wisdom and compassion into daily life. He explores the fundame..

Rs.1,060.00

The House of Hades

The House of Hades

At the conclusion of The Mark of Athena, Annabeth and Percy tumble into a pit leading straight to th..

Rs.1,040.00 Rs.1,300.00

The Narrows

The Narrows

The Narrows is the 14th novel by American crime author Michael Connelly, and the tenth featuring the..

Rs.800.00 Rs.1,000.00

The Princess and the Pea

The Princess and the Pea

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Promise

The Promise

Young architect Michael Hillyard and artist Nancy McAllister are determined to get married despite h..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

The Three Billy Goats Gruff

The Three Billy Goats Gruff

Read it yourself with Ladybird Level 1..

Rs.295.00

The Truths We Hold

The Truths We Hold

Discover Vice President-elect Kamala Harris’s New York Times bestselling book about the core truths ..

Rs.2,397.00

The Wedding Feast

The Wedding Feast

Kumarathunga Munidasa - කුමාරතුංග මුනිදාස..

Rs.225.00 Rs.250.00

The Witches by Roald Dahl

The Witches by Roald Dahl

Roald Dahl..

Rs.1,050.00

Tom Sawyer

Tom Sawyer

Mark Twain..

Rs.261.00 Rs.290.00

Town Mouse and Country Mouse

Town Mouse and Country Mouse

Read it yourself with Ladybird Level 2..

Rs.295.00

Volkswagen ප්‍රශ්න සහ උත්තර - Volkswagen Prashna Saha Uththara

Volkswagen ප්‍රශ්න සහ උත්තර - Volkswagen Prashna Saha Uththara

මේ තියෙන්නෙ ක්ලැසික්  ෆොක්ස්වැගන් එක්ක  අවුරුදු  අටකට  වැඩි  කාලයක් ගත කරලා..

Rs.315.00 Rs.350.00

Where the White Sambhur Roams

Where the White Sambhur Roams

This is a story about Hans van der Meer, a Dutch boy, who at fourteen is shipwrecked on the island o..

Rs.510.00 Rs.600.00

Wind Blown Kiri

Wind Blown Kiri

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

You Don't Own Me

You Don't Own Me

“Queen of Suspense” Mary Higgins Clark and Alafair Burke are back with their fifth enthralling myste..

Rs.1,272.00 Rs.1,590.00

අකල් මරණය - Akal Maranaya

අකල් මරණය - Akal Maranaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත පෙරී මේසන් කතා මාලාවේ  Dubious Bridegroom කෘතියේ සිං..

Rs.495.00 Rs.550.00

අක්කර පහ - Akkara Paha

අක්කර පහ - Akkara Paha

ලාංකේය නවකතා සාහිත්‍යය තුළ දේශජ ගුණ සුවඳින් යුතු නවකතාවක් ලෙස අක්කර පහට හිමිවන්නේ අද්විතීය ස්ථානයකි...

Rs.405.00 Rs.450.00

අක්වැල්ල - Akwella

අක්වැල්ල - Akwella

අක්වැල්ලක් පිහිටන්නේ  ගංගාවක හෝ ඔයක නැම්මෙහි පිට ඉවුරෙහිය. බැලූ බැල්මට මෙය නොගැඹුරු දිය යට පිහ..

Rs.540.00 Rs.600.00

අකාල කුසුම් - Akala Kusum

අකාල කුසුම් - Akala Kusum

මං තාරපාර දිගේ ඇවිදගෙන යනවා. ගිනි ගහන අව්ව. බාටා කෑලි දෙකක් දාගෙන ඉන්න හින්දා කකුල් දෙක නම් පිච්චෙන්..

Rs.292.50 Rs.325.00

අගමෙහෙසිය - Agamehesiya

අගමෙහෙසිය - Agamehesiya

අහිංසක  ගැමි  යුවතියක්  සිසිලස ඇති වනාන්තරයේ සිට කොන්ක්‍රීට්  වනාන්තරයට සංක්‍රමණ..

Rs.288.00 Rs.320.00

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

අග්නි සිහසුන - Agni Sihasuna

Rick Riordan විසින් රචිත The Throne of Fire කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Irusha Grero - ඉරූෂා ග..

Rs.600.00 Rs.750.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 1 - Angara Dangara Iskole 1

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 10 - Angara Dangara Iskole 10

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 2 - Angara Dangara Iskole 2

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 3 - Angara Dangara Iskole 3

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 4 - Angara Dangara Iskole 4

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 5 - Angara Dangara Iskole 5

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 6 - Angara Dangara Iskole 6

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 7 - Angara Dangara Iskole 7

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 8 - Angara Dangara Iskole 8

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

අඟර දඟර ඉස්කෝලේ 9 - Angara Dangara Iskole 9

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.337.50 Rs.375.00

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

අච්චාරු සහ තවත් කතා - Achcharu Saha Thawath Katha

අච්චාරු සහ තවත් කතා - Achcharu Saha Thawath Katha

"මෙහෙම  හිටියම  ලෝකෙ ම  එවුන්ට  පද  හදන්න  පුළුවන්...  පිරිමින්ට ..

Rs.187.50 Rs.250.00

Showing 1 to 100 of 1941 (20 Pages)