සියළුම පොත් - All Books

1 වන විමලධර්මසූරිය රජතුමා - 1 Wana Wimaladharmasuriya Rajathuma

1 වන විමලධර්මසූරිය රජතුමා - 1 Wana Wimaladharmasuriya Rajathuma

Somadasa Abeywickrama - සෝමදාම අබේවික්‍රම..

Rs.270.00 Rs.300.00

1 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි දෙමළ - Grade 1 Tamil
1 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 1 Mathematics

1 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 1 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

1 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 1 Paragraphs & Verses

1 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 1 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.500.00

1 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 1 Environmental Studies
1 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 1 Buddhism
1 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 1 Sinhala

1 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 1 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 10 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

101ක් කමටහන් - 101k Kamatahan

101ක් කමටහන් - 101k Kamatahan

Sanjaya Nirmal - සංජය නිර්මාල්..

Rs.612.00 Rs.680.00

105

105

Chetan Bhagat විසින් රචිත The Girl in Room 105 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,280.00 Rs.1,600.00

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 11 Mathematics Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.750.00

12. 12. 12

12. 12. 12

ලොව සුන්දරතම නගරය දරුණු හිම පතනයකින් වැසී ගත් දෙසැම්බරයක, නාඳුනන්නෙක් ඔවුන්ගේ ජීවිත බිලි ගත්තේ ය. ඔව..

Rs.1,440.00 Rs.1,600.00

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

1408 සහ තවත් කතා - 1408 Saha Thawath Katha

Nimmi Muditha Herath - නිම්මි මුදිතා හේරත්..

Rs.540.00 Rs.600.00

18 පරපුර - 18 Parapura

18 පරපුර - 18 Parapura

1818 වෙල්ලස්ස නිදහස්  සටනේ වර්තමානය සොයා ගිය ගමන. 1818 ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් සටනේ උත්පත්තිය, ..

Rs.342.00 Rs.380.00

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

1818 උඩරට මහ කැරැල්ල - 1818 Udarata Maha Kerella

මහාචාර්ය තෙන්නකෝන්  විමලානන්ද විසින් රචිත  The Great Rebellion of 1818  කෘතියේ සිංහල ..

Rs.2,250.00 Rs.2,500.00

19 වන සියවසේදී හෙළදිව - 19 Wana Siyawasedi Heladiva

19 වන සියවසේදී හෙළදිව - 19 Wana Siyawasedi Heladiva

Lakshman T. B. Illangakoon - ලක්ෂ්මන් ටී. බී. ඉලංගකෝන්..

Rs.432.00 Rs.480.00

1925

1925

2016  වසර... සිය ජීවිතයේ පළමු වතාවට හපුතලේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන ධනවත් තරුණයෙක්... කඳුකරය..

Rs.1,890.00 Rs.2,100.00

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.350.00

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

2 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 2 Mathematics

මාස්ටර් ගයිඩ්..

Rs.550.00

2 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 2 Paragraphs & Verses

2 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 2 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.250.00

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

2 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.230.00

2 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 2 Environmental Studies
2 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 2 Buddhism
2 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 2 Sinhala

2 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 2 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

20,000ක සවාරියක් - 20,000ka Sawariyak

20,000ක සවාරියක් - 20,000ka Sawariyak

Mano Fernando - මනෝ ප්‍රනාන්දු..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

2001

2001

S. M. Banduseela - එස්. එම්. බන්දුසීල..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.1,260.00 Rs.1,400.00

2045 ලංකාවේ ඉරණම - 2045 Lankawe Iranama

2045 ලංකාවේ ඉරණම - 2045 Lankawe Iranama

Basil Fernando - බැසිල් ප්‍රනාන්දු..

Rs.315.00 Rs.350.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

3 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි දෙමළ - Grade 3 Tamil
3 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 3 Mathematics

3 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 3 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.450.00

3 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 3 Paragraphs & Verses

3 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 3 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.500.00

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

3 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

3 ශ්‍රේණිය පරිසරය - Grade 3 Environmental Studies
3 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 3 Buddhism
3 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 3 Sinhala

3 ශ්‍රේණිය මව්බස - Grade 3 Sinhala

මාසික ඇගයීම්..

Rs.400.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.810.00 Rs.900.00

3වෙනියා - 3Weniya

3වෙනියා - 3Weniya

රහස් පරීක්ෂක කතාව Gimhan Sooriyabandara - ගිම්හාන් සූරියබණ්ඩාර..

Rs.360.00 Rs.400.00

4 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 4 Mathematics

4 ශ්‍රේණිය ගණිතය - Grade 4 Mathematics

මාසික ඇගයීම්..

Rs.450.00

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

4 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.340.00

4 ශ්‍රේණිය පරිසරය  - Grade 4 Environment Studies
4 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - Grade 4 Buddhism
5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය ගණිතය වැඩපොත - Grade 5 Ganithaya Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 5 Paragraphs & Verses

5 ශ්‍රේණිය ඡේද හා පද්‍ය - Grade 5 Paragraphs & Verses

B. R. Alwis - බී. ආර්. අල්විස්..

Rs.800.00

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

5 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.320.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය කෙටි සටහන්

Manjula Ganepola - මංජුල ගනේපොල..

Rs.750.00

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

5 ශ්‍රේණිය පරිසරය වැඩ පොත - Grade 5 Parisaraya Wada Potha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,200.00

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

5 ශ්‍රේණිය විභව්‍යතාමාන I පත්‍රය - Grade 5 Vibhavyathamana Paper I

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.1,950.00

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

5 ශ්‍රේණිය සිංහල වැඩපොත - Grade 5 Sinhala Wadapotha

Prem Dissanayake - ප්‍රේම් දිසානායක..

Rs.530.00

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

59 ලේ සලකුණ - 59 Le Salakuna

අගමැති බණ්ඩාරනායක ඝාතනය පිළිබඳව දශක  හයකට පසු කෙරුණු  ගවේෂණාත්මක හෙළිදරව්ව. Udeni Sam..

Rs.450.00 Rs.500.00

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Maths Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.600.00

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

6 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.390.00

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 6 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.500.00

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.500.00

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 History Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.500.00

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Mathematics Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.600.00

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

7 ශ්‍රේණිය දෙමළ වැඩ පොත

Nilar N. Cassim - නිලාර් එන්. කාසිම් Grade 7 Tamil Work Book, Demala Weda Potha..

Rs.360.00

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Science Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.600.00

7 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 7 Sinhala Language Papers
71 කැරැල්ල - 71 Kerella

71 කැරැල්ල - 71 Kerella

රෝහණ විජේවීරත් ඔහු විසින් නිර්මිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයත් තරම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ගැමි තරුණ පරපුර විප්ලව..

Rs.280.00 Rs.350.00

71 කැරැල්ලට පනහයි - 71 Kerellata Panahayi

71 කැරැල්ලට පනහයි - 71 Kerellata Panahayi

Sarath Lal Kumara - සරත් ලාල් කුමාර..

Rs.342.00 Rs.380.00

8 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 English Language Papers

8 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රශ්නෝත්තර - Grade 8 English Language Papers

බස්නාහිර පළාත් විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර..

Rs.400.00

Showing 1 to 100 of 3450 (35 Pages)