නීතිය - Law

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අපේ රටේ අධිකරණයේ  භාෂාව  සිංහලය යි.  විනිසුරුතුමන්ලාටත්,  නීතීඥවරුන්  වැඩි..

Rs.448.00 Rs.560.00

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

එක්  පුද්ගලයෙකුගේ  ජීවිතයක හටගන්නා එක්  සිදුවීමක් යනු ඔහුගේ  සමස්ත ජීවිතය තුළම හ..

Rs.337.50 Rs.375.00

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නඩු  කටයුතු  අරඹන  ආකාරය ගැන ද නඩු  කටයුතුවල දී මතු වන  ගැටලු ගැන ද නඩුහබ ප..

Rs.144.00 Rs.180.00

නීතිය සහ විනය - Neethiya Saha Vinaya

නීතිය සහ විනය - Neethiya Saha Vinaya

එක් එක් පුද්ගලයාගේ ස්වෛරීභාවය කියා  දෙයක් ඇත්තේ නැත. ස්වෛරීභාවය එක්  රාජ්‍යයක් තුළ ජීවත් ව..

Rs.224.00 Rs.280.00

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

මෙම  කෘතියට  අදාල  කතාවෙන් කියවෙන්නේ  අධිකරණය ඇදවැටී තිබුණු  දූෂිත තත්ත්වයට..

Rs.560.00 Rs.700.00

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

මෙම කෘතිය පුවත්පත්  කතුවරයකු  විසින්  සිය  අත්දැකීම්  අළලා ලියන ලද කෘතියක් ..

Rs.560.00 Rs.700.00

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

මෙය බෙදුම් නඩුවක  ආරම්භයේ සිට අවසානය  දක්වා උසාවියේ කාර්ය  පටිපාටිය  පියවරෙන් පි..

Rs.320.00 Rs.400.00

මේ ඒ කතා - Me E Katha

මේ ඒ කතා - Me E Katha

මෙම කෘතියේ අඩංගු ලිපි මාලාවට පාදක වී ඇත්තේ කතුවරයාගේ රාජකාරීමය අත්දැකීම් ගොන්නකි. විටෙක එය ගවේෂණාත්ම..

Rs.280.00 Rs.350.00

රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

රජරට  කලැත්තෑව  සිය  රාජධානිය  කර  ගනිමින්  බිහිසුණු  මිනිස් ..

Rs.280.00 Rs.350.00

රටම ගිනියම් කළ පාතාල අපරාධ - Ratama Giniyam Kala Pathala Aparadha

රටම ගිනියම් කළ පාතාල අපරාධ - Ratama Giniyam Kala Pathala Aparadha

පොලිස්  නිලධාරියෙකු  ලෙස ගෙවූ වසර 37කට  අධික වූ සිය වෘත්තිමය  ජීවිතය තුළ නියෝජ්‍..

Rs.360.00 Rs.450.00

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

අනියම්  ප්‍රේමයෙන්  මුසපත්ව, අනුරාගයේ  අන්තයටම  යමින්,  ආගමික සීමා තහංචි පව..

Rs.200.00 Rs.250.00

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)