නීතිය - Law

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අපේ රටේ අධිකරණයේ  භාෂාව  සිංහලය යි.  විනිසුරුතුමන්ලාටත්,  නීතීඥවරුන්  වැඩි..

Rs.448 Rs.560

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

එක්  පුද්ගලයෙකුගේ  ජීවිතයක හටගන්නා එක්  සිදුවීමක් යනු ඔහුගේ  සමස්ත ජීවිතය තුළම හ..

Rs.338 Rs.375

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නඩු  කටයුතු  අරඹන  ආකාරය ගැන ද නඩු  කටයුතුවල දී මතු වන  ගැටලු ගැන ද නඩුහබ ප..

Rs.144 Rs.180

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

මෙම  කෘතියට  අදාල  කතාවෙන් කියවෙන්නේ  අධිකරණය ඇදවැටී තිබුණු  දූෂිත තත්ත්වයට..

Rs.560 Rs.700

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

මෙම කෘතිය පුවත්පත්  කතුවරයකු  විසින්  සිය  අත්දැකීම්  අළලා ලියන ලද කෘතියක් ..

Rs.560 Rs.700

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

මෙය බෙදුම් නඩුවක  ආරම්භයේ සිට අවසානය  දක්වා උසාවියේ කාර්ය  පටිපාටිය  පියවරෙන් පි..

Rs.320 Rs.400

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

අනියම්  ප්‍රේමයෙන්  මුසපත්ව, අනුරාගයේ  අන්තයටම  යමින්,  ආගමික සීමා තහංචි පව..

Rs.200 Rs.250

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)