නීතිය - Law

අපරාධ නඩු විධාන කාර්ය පටිපාටිය - Aparadha Nadu Vidhana Karya Patipatiya

අපරාධ නඩු විධාන කාර්ය පටිපාටිය - Aparadha Nadu Vidhana Karya Patipatiya

Ananda N. Thilakarathna - ආනන්ද එන්. තිලකරත්න..

Rs.400.00 Rs.500.00

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය - Abhiyachana Karya Patipatiya

අපේ රටේ අධිකරණයේ  භාෂාව  සිංහලය යි.  විනිසුරුතුමන්ලාටත්,  නීතීඥවරුන්  වැඩි..

Rs.448.00 Rs.560.00

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

ඇය තවමත් නිරුවතින් - Aya Thawamath Niruwathin

එක්  පුද්ගලයෙකුගේ  ජීවිතයක හටගන්නා එක්  සිදුවීමක් යනු ඔහුගේ  සමස්ත ජීවිතය තුළම හ..

Rs.337.50 Rs.375.00

ගිවිසුම් නඩුකර - Givisum Nadukara

ගිවිසුම් නඩුකර - Givisum Nadukara

Kapila Gamini Jayasinghe - කපිල ගාමිණී ජයසිංහ..

Rs.427.50 Rs.475.00

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නීතිය යුක්තිය සහ අධිකරණය - Neethiya Yukthiya Saha Adhikaranaya

නඩු  කටයුතු  අරඹන  ආකාරය ගැන ද නඩු  කටයුතුවල දී මතු වන  ගැටලු ගැන ද නඩුහබ ප..

Rs.144.00 Rs.180.00

නීතිය සහ විනය - Neethiya Saha Vinaya

නීතිය සහ විනය - Neethiya Saha Vinaya

එක් එක් පුද්ගලයාගේ ස්වෛරීභාවය කියා  දෙයක් ඇත්තේ නැත. ස්වෛරීභාවය එක්  රාජ්‍යයක් තුළ ජීවත් ව..

Rs.224.00 Rs.280.00

නොතාරිස්වරුන්ගේ අත්පොත - Nothariswarunge Athpotha

නොතාරිස්වරුන්ගේ අත්පොත - Nothariswarunge Athpotha

Nilantha Hettige - නිලන්ත හෙට්ටිගේ..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

නොනිමි අරගලය - Nonimi Aragalaya

මෙම  කෘතියට  අදාල  කතාවෙන් කියවෙන්නේ  අධිකරණය ඇදවැටී තිබුණු  දූෂිත තත්ත්වයට..

Rs.560.00 Rs.700.00

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

පෑන අහිංසකද? - Pana Ahinsakada

මෙම කෘතිය පුවත්පත්  කතුවරයකු  විසින්  සිය  අත්දැකීම්  අළලා ලියන ලද කෘතියක් ..

Rs.560.00 Rs.700.00

බූදල් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Budal Nadu Karya Patipatiya

බූදල් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Budal Nadu Karya Patipatiya

Ananda N. Thilakarathna - ආනන්ද එන්. තිලකරත්න..

Rs.304.00 Rs.380.00

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

බෙදුම් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Bedum Nadu Karya Patipatiya

මෙය බෙදුම් නඩුවක  ආරම්භයේ සිට අවසානය  දක්වා උසාවියේ කාර්ය  පටිපාටිය  පියවරෙන් පි..

Rs.320.00 Rs.400.00

මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීතිය

මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීතිය

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යයන්තර සම්මුතීන්, මූලික අයිතිවාසිකම් නීතිය පිළිබඳ විස්තර සහ වැදගත් නඩු තීන්..

Rs.450.00 Rs.500.00

මේ ඒ කතා - Me E Katha

මේ ඒ කතා - Me E Katha

මෙම කෘතියේ අඩංගු ලිපි මාලාවට පාදක වී ඇත්තේ කතුවරයාගේ රාජකාරීමය අත්දැකීම් ගොන්නකි. විටෙක එය ගවේෂණාත්ම..

Rs.280.00 Rs.350.00

රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

රජරට හෙල්ලූ කළු අධිරාජ්‍යයේ කතාව - Rajarata Hellu Kalu Adhirajyaye Kathawa

රජරට  කලැත්තෑව  සිය  රාජධානිය  කර  ගනිමින්  බිහිසුණු  මිනිස් ..

Rs.280.00 Rs.350.00

රටම ගිනියම් කළ පාතාල අපරාධ - Ratama Giniyam Kala Pathala Aparadha

රටම ගිනියම් කළ පාතාල අපරාධ - Ratama Giniyam Kala Pathala Aparadha

පොලිස්  නිලධාරියෙකු  ලෙස ගෙවූ වසර 37කට  අධික වූ සිය වෘත්තිමය  ජීවිතය තුළ නියෝජ්‍..

Rs.360.00 Rs.450.00

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

සාතන්ගේ ප්‍රේමය - Sathange Premaya

අනියම්  ප්‍රේමයෙන්  මුසපත්ව, අනුරාගයේ  අන්තයටම  යමින්,  ආගමික සීමා තහංචි පව..

Rs.200.00 Rs.250.00

සාධාරණය සොයා - Sadharanaya Soya

සාධාරණය සොයා - Sadharanaya Soya

Kalyananda Thiranagama - කල්‍යානන්ද තිරාණගම..

Rs.855.00 Rs.950.00

සිවිල් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Civil Nadu Karya Patipatiya

සිවිල් නඩු කාර්ය පටිපාටිය - Civil Nadu Karya Patipatiya

Ananda N. Thilakarathna - ආනන්ද එන්. තිලකරත්න..

Rs.360.00 Rs.450.00

සිවිල් නඩුවල පියවර 1 - Civil Naduwala Piyawara 1

සිවිල් නඩුවල පියවර 1 - Civil Naduwala Piyawara 1

Kapila Gamini Jayasinghe - කපිල ගාමිණී ජයසිංහ..

Rs.360.00 Rs.400.00

Showing 1 to 20 of 20 (1 Pages)