කපිල කුමාර කාලිංග - Kapila Kumara Kalinga

අදිසි නදිය - Adisi Nadiya

අදිසි නදිය - Adisi Nadiya

2019 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන නිර්දේශිත නවකතාව. කපිල කුමාර කාලිංග විසින් මෙයට පෙර රචිත "පියැසි කවුළ..

Rs.880.00 Rs.1,100.00

කන්දේ වීදිය - Kande Veediya

කන්දේ වීදිය - Kande Veediya

19 වැනි සියවසේ අග හෝ  විසි වෙනි සියවසේ මුල  ඓතිහාසික පසුබිම ලෙස  ගෙන නවකතා රැසක් ..

Rs.360.00 Rs.450.00

නිරෝධායන චාරිකාව - Nirodhayana Charikawa

නිරෝධායන චාරිකාව - Nirodhayana Charikawa

කෙටිකතා සංග්‍රහය Kapila Kumara Kalinga - කපිල කුමාර කාලිංග..

Rs.360.00 Rs.450.00

පියැසි කවුළුව - Piyasi Kawuluwa

පියැසි කවුළුව - Piyasi Kawuluwa

එකක්  තුළ  එකක්  දමා  වැසිය හැකි බෝනික්කෙකු  සේ ජීවිතයේ හා සමාජයේ  වි..

Rs.320.00 Rs.400.00

සත්කාරිකා - Sathkarika

සත්කාරිකා - Sathkarika

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ මෑත කාලීන යුගයක් පසුබිම් කරගනිමින් කපිල කුමාර කාලිංග ලියූ නවකතාව...

Rs.560.00 Rs.700.00

සැප්තැම්බරයේ දිග දවසක් - Septemberaye Diga Dawasak

සැප්තැම්බරයේ දිග දවසක් - Septemberaye Diga Dawasak

ජීවිතය තරම් අති දක්ෂ  වේශ නිරූපකයකු තවත්  නැති තරම් ය. එය වරින්  වර විවිධ වේශයන්ගෙන් ..

Rs.480.00 Rs.600.00

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)