ගාමිණී වියන්ගොඩ - Gamini Viyangoda

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

අපකීර්තිමත්  නට්සි  වධකාගාරය  පිළිබඳ  ලෝරන්ස් රීස් ගේ මෙම  කෘතිය, ඝාතනය, කෲ..

Rs.600 Rs.750

ඊවා ලූනා - Eva Luna

ඊවා ලූනා - Eva Luna

ඊවා ලූනාගේ කථාව අති ප්‍රබල ය. එය අපට තදින් දැනෙන්නකි. ආඛ්‍යාන රීතිය පමණක් නොව කථාවට ප..

Rs.560 Rs.700

කොලරා කාලේ ආලේ - Kolara Kale Ale

කොලරා කාලේ ආලේ - Kolara Kale Ale

ආලය  අසීමිත  විය  හැකි ද? බොහෝ විට නැත. එය වසංගතවලට ගොදුරු විය හැක. යුද්ධවලට බිලි විය..

Rs.810 Rs.900

රාග රිද්ම - Raga Ridma

රාග රිද්ම - Raga Ridma

ජීවිතයේ අඳුරු පැතිමාන  ලිංගිකත්වය තුළින්  දකින්නට උත්සාහ කිරීම  මින් බොහෝ කතා තුළ දක්..

Rs.240 Rs.300

ව්‍යවච්ඡේදකයා - Vyawachchedakaya

ව්‍යවච්ඡේදකයා - Vyawachchedakaya

Federico Andahazi  විසින් රචිත  The Anatomist  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. දහස..

Rs.405 Rs.450

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)