ගාමිණී වියන්ගොඩ - Gamini Viyangoda

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

Auschwitz the Nazis and  the  Final Solution  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Gamini Viy..

Rs.1,305.00 Rs.1,450.00

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

අවුෂ්විට්ස් ඝාතක කඳවුර - Auschwitz Ghathaka Kandawura

අපකීර්තිමත්  නට්සි  වධකාගාරය  පිළිබඳ  ලෝරන්ස් රීස් ගේ මෙම  කෘතිය, ඝාතනය, කෲ..

Rs.600.00 Rs.750.00

ඊවා ලූනා - Eva Luna

ඊවා ලූනා - Eva Luna

Isabel Allende විසින් රචිත Eva Luna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Gamini Viyangoda - ගාමිණී වියන..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

කොලරා කාලේ ආලේ - Kolara Kale Ale

කොලරා කාලේ ආලේ - Kolara Kale Ale

ආලය  අසීමිත  විය  හැකි ද? බොහෝ විට නැත. එය වසංගතවලට ගොදුරු විය හැක. යුද්ධවලට බිලි විය..

Rs.1,575.00 Rs.1,750.00

ගොවි රජ්ජුරුවෝ - Govi Rajjuruwo

ගොවි රජ්ජුරුවෝ - Govi Rajjuruwo

Isaac Bashevis Singer විසින් රචිත The Kind of the Fields කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.427.50 Rs.475.00

මායාවාස - Mayawasa

මායාවාස - Mayawasa

Isabel Allende විසින් රචිත The House of the Spirits කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

රාග රිද්ම - Raga Ridma

රාග රිද්ම - Raga Ridma

ජීවිතයේ අඳුරු පැතිමාන  ලිංගිකත්වය තුළින්  දකින්නට උත්සාහ කිරීම  මින් බොහෝ කතා තුළ දක්..

Rs.240.00 Rs.300.00

ව්‍යවච්ඡේදකයා - Vyawachchedakaya

ව්‍යවච්ඡේදකයා - Vyawachchedakaya

Federico Andahazi  විසින් රචිත  The Anatomist  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. දහස..

Rs.855.00 Rs.950.00

වෙරෝනිකා මැරෙන්න තීරණේ කරයි - Veronika Marenna Theerane Karai

වෙරෝනිකා මැරෙන්න තීරණේ කරයි - Veronika Marenna Theerane Karai

Paulo Koelho විසින් රචිත Veronika Decides to Die කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.680.00 Rs.850.00

සමස්තයෙන් ඩිංගිත්තක් - Samasthayen Dingiththak

සමස්තයෙන් ඩිංගිත්තක් - Samasthayen Dingiththak

2008 මෑන් බුකර් සම්මානයේ අවසාන වටයට තේරුණු  Steve Toltz විසින් රචිත A Fraction of the Whol..

Rs.877.50 Rs.975.00

සිසිරයේ රැයක මඟියෙකු නම් - Sisiraye Reyaka Magiyeku Nam

සිසිරයේ රැයක මඟියෙකු නම් - Sisiraye Reyaka Magiyeku Nam

Italo Calvino  විසින් රචිත If On A Winter's Night Traveller කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Gamini..

Rs.495.00 Rs.550.00

සුළඟේ සෙවණැල්ල - Sulange Sewanella

සුළඟේ සෙවණැල්ල - Sulange Sewanella

Carlos Ruiz Zafón  විසින් රචිත The Shadow of the Wind  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Gamini..

Rs.832.50 Rs.925.00

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)