මානෙල් කරුණාතිලක - Manel Karunathilaka

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

යොවුන් නවකතාවකි.  "හැම  දවසක්ම  අපට  අලුත්  දවසක්  වුණා.  අප..

Rs.384 Rs.480

ඊජිප්තු විනිසුරු 01 - Egypthu Vinisuru 01

ඊජිප්තු විනිසුරු 01 - Egypthu Vinisuru 01

ඊජිප්තු විනිසුරු තුන්  ඈඳුතු නවකතාවේ පළමු  වෙළුමයි පිරමීඩය  පාමුල. පැසායර් - තීබ..

Rs.600 Rs.750

ඊජිප්තු විනිසුරු 02 - Egypthu Vinisuru 02

ඊජිප්තු විනිසුරු 02 - Egypthu Vinisuru 02

පැසායර්, පළාත්  විනිසුරුවකුගේ තත්වයට  උසස් වීමක් ලබයි. එහෙත් ඒ  කෲර  කුමන්ත්‍රණක..

Rs.592 Rs.740

ඊජිප්තු විනිසුරු 03 - Egypthu Vinisuru 03

ඊජිප්තු විනිසුරු 03 - Egypthu Vinisuru 03

ඊජිප්තු විනිසුරු තුන්  ඈඳුතු නවකතාවේ  තෙවන වෙළුම, ස්පින්ක්ස්  සෙවනැල්ල. අවසන් සට..

Rs.520 Rs.650

කළු පාරාවෝ - Kalu Parawo

කළු පාරාවෝ - Kalu Parawo

Christian Jacq විසින් රචිත The Black Pharaoh කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. "පාරාවෝ ගේ දෛවය අපගේ ..

Rs.584 Rs.730

රැම්සීස් - Ramses

රැම්සීස් - Ramses

අභීත ඊජිප්තුවේ ශ්‍රී විභූතිය ගැන සඳහන් කරන විට නිසැකවම සිහියට නැගෙන නාමයයි දෙවන රැම්සීස්.  වසර ..

Rs.440 Rs.550

රැම්සීස් II - Ramses II

රැම්සීස් II - Ramses II

"ආලෝකයේ පුත්‍රයා" පාරාවෝ සේටි තම බාල පුත්‍රයා වූ රැම්සීස්ට තැබූ නාමයයි ඒ. ඔහු ඒ නමින් හඳුන්වන සේටි ඔ..

Rs.504 Rs.630

රැම්සීස් III - Ramses III

රැම්සීස් III - Ramses III

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses III - The Battle of Kadesh කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය..

Rs.504 Rs.630

රැම්සීස් IV - Ramses IV

රැම්සීස් IV - Ramses IV

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses IV - The Lady of Abu Simbel කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.496 Rs.620

රැම්සීස් V - Ramses V

රැම්සීස් V - Ramses V

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses V - Under the Western Acacia කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.464 Rs.580

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)