මානෙල් කරුණාතිලක - Manel Karunathilaka

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

ඉගිලෙන ළමයා - Igilena Lamaya

යොවුන් නවකතාවකි.  "හැම  දවසක්ම  අපට  අලුත්  දවසක්  වුණා.  අප..

Rs.384.00 Rs.480.00

ඊජිප්තු විනිසුරු 01 - Egypthu Vinisuru 01

ඊජිප්තු විනිසුරු 01 - Egypthu Vinisuru 01

ඊජිප්තු විනිසුරු තුන්  ඈඳුතු නවකතාවේ පළමු  වෙළුමයි පිරමීඩය  පාමුල. පැසායර් - තීබ..

Rs.1,400.00 Rs.1,750.00

ඊජිප්තු විනිසුරු 02 - Egypthu Vinisuru 02

ඊජිප්තු විනිසුරු 02 - Egypthu Vinisuru 02

පැසායර්, පළාත්  විනිසුරුවකුගේ තත්වයට  උසස් වීමක් ලබයි. එහෙත් ඒ  කෲර  කුමන්ත්‍රණක..

Rs.672.00 Rs.840.00

ඊජිප්තු විනිසුරු 03 - Egypthu Vinisuru 03

ඊජිප්තු විනිසුරු 03 - Egypthu Vinisuru 03

ඊජිප්තු විනිසුරු තුන්  ඈඳුතු නවකතාවේ  තෙවන වෙළුම, ස්පින්ක්ස්  සෙවනැල්ල. අවසන් සට..

Rs.640.00 Rs.800.00

කළු පාරාවෝ - Kalu Parawo

කළු පාරාවෝ - Kalu Parawo

Christian Jacq විසින් රචිත The Black Pharaoh කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. "පාරාවෝ ගේ දෛවය අපගේ ..

Rs.1,040.00 Rs.1,300.00

ක්ලියෝපැට්රා සහ ඇන්ටනි - Cleopatra Saha Antony

ක්ලියෝපැට්රා සහ ඇන්ටනි - Cleopatra Saha Antony

Diana Preston විසින් රචිත Cleopatra and Antony  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. Manel K..

Rs.640.00 Rs.800.00

ටූටන්කාමන් අබිරහස - Tutankhamun Abirahasa

ටූටන්කාමන් අබිරහස - Tutankhamun Abirahasa

Manel Karunathilaka - මානෙල් කරුණාතිලක..

Rs.1,280.00 Rs.1,600.00

දෙවොලක ඉරණම - Dewolaka Iranama

දෙවොලක ඉරණම - Dewolaka Iranama

Christian Jacq විසින් රචිත For the Love of Philae කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Karunathi..

Rs.1,184.00 Rs.1,480.00

නිදහසේ රැජින - Nidahase Rajina

නිදහසේ රැජින - Nidahase Rajina

Christian Jacq විසින් රචිත The Empire of Darkness කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Karunathil..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

නිදහසේ රැජින 2 - Nidahase Rajina 2

නිදහසේ රැජින 2 - Nidahase Rajina 2

Christian Jacq විසින් රචිත The War of the Crowns කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Karunathila..

Rs.584.00 Rs.730.00

නිදහසේ රැජින 3 - Nidahase Rajina 3

නිදහසේ රැජින 3 - Nidahase Rajina 3

Christian Jacq විසින් රචිත The Flaming Sword කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Karunathilaka -..

Rs.584.00 Rs.730.00

පරාස්ස - Parassa

පරාස්ස - Parassa

Manel Karunathilaka - මානෙල් කරුණාතිලක..

Rs.560.00 Rs.700.00

මමියේ විනිශ්චය - Mamiye Vinishchaya

මමියේ විනිශ්චය - Mamiye Vinishchaya

Manel Karunathilaka - මානෙල් කරුණාතිලක..

Rs.1,400.00 Rs.1,750.00

රැම්සීස් - Ramses

රැම්සීස් - Ramses

අභීත ඊජිප්තුවේ ශ්‍රී විභූතිය ගැන සඳහන් කරන විට නිසැකවම සිහියට නැගෙන නාමයයි දෙවන රැම්සීස්.  වසර ..

Rs.608.00 Rs.760.00

රැම්සීස් II - Ramses II

රැම්සීස් II - Ramses II

"ආලෝකයේ පුත්‍රයා" පාරාවෝ සේටි තම බාල පුත්‍රයා වූ රැම්සීස්ට තැබූ නාමයයි ඒ. ඔහු ඒ නමින් හඳුන්වන සේටි ඔ..

Rs.1,200.00 Rs.1,500.00

රැම්සීස් III - Ramses III

රැම්සීස් III - Ramses III

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses III - The Battle of Kadesh කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය..

Rs.680.00 Rs.850.00

රැම්සීස් IV - Ramses IV

රැම්සීස් IV - Ramses IV

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses IV - The Lady of Abu Simbel කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,200.00 Rs.1,500.00

රැම්සීස් V - Ramses V

රැම්සීස් V - Ramses V

Christian Jacq විසින් රචිත Ramses V - Under the Western Acacia කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,120.00 Rs.1,400.00

සොලමන් රජුගේ දෙවොල - Solomon Rajuge Devola

සොලමන් රජුගේ දෙවොල - Solomon Rajuge Devola

Manel Karunathilaka - මානෙල් කරුණාතිලක..

Rs.1,744.00 Rs.2,180.00

Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)