කත්‍යානා අමරසිංහ - Kathyana Amarasinghe

අල්යෝෂා - Alyosha

අල්යෝෂා - Alyosha

Oleg Tikhomirov විසින්  රචිත Grasshopper The Little Soldier  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.320 Rs.400

චුබාරි - Chubari

චුබාරි - Chubari

O. Perovskaya විසින් රචිත Kids and Cubs කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.384 Rs.480

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවු..

Rs.344 Rs.430

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

Arkady Gaidar විසින් රචිත  The Blue Cup කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නව යොවුන් වියේ දරුවන්..

Rs.144 Rs.180

ධරණි - Dharani

ධරණි - Dharani

එතැන් සිට අවුරුදු  ගණනාවක් යනතුරු ඇය  මගේ කොට්ටය යට හැම වේලේම සිටි අතර අම්මා මට අසාධාරණ ලෙ..

Rs.383 Rs.450

නිලි වැස්ස - Nili Wessa

නිලි වැස්ස - Nili Wessa

"මගේ දෙවියන් ඉන්න මේ නිල් පාට අහසෙ. මේ මහ මූදෙ. මේ හුළං අතරෙ." කපිතාන් කීවා. මට ඒක හරියට ම තේරු..

Rs.425 Rs.500

පොලියානා - Pollyanna

පොලියානා - Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. යොවුන් පාඨකයන් අතර තාරුණ්‍යයෙහි පූර්..

Rs.544 Rs.680

මට පුළුවන් - Mata Puluwan

මට පුළුවන් - Mata Puluwan

Alan Marshall විසින් රචිත  I Can Jump Paddles කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. කුඩා කල පෝලියෝ රෝගයට..

Rs.400 Rs.500

වණ්ණදාසි - Wannadasi

වණ්ණදාසි - Wannadasi

ඒ, ඉතා කටුක ජීවිතයක්  ගෙවා යන්තම් ඔළුව ඔසවා ගැනීමට හැකිවූ මට, මගේ අතීතය ගැන සැඟවීමට හෝ ඒ ගැන ලැ..

Rs.468 Rs.550

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.        ..

Rs.360 Rs.450

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)