කත්‍යානා අමරසිංහ - Kathyana Amarasinghe

අල්යෝෂා - Alyosha

අල්යෝෂා - Alyosha

Oleg Tikhomirov විසින්  රචිත Grasshopper The Little Soldier  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.320.00 Rs.400.00

ආදරේ ඉල්ලූ දියණී - Adare Illu Diyanee

ආදරේ ඉල්ලූ දියණී - Adare Illu Diyanee

Cathy Glass විසින් රචිත Will You Love Me කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Kathyana Amarasinghe - කත..

Rs.671.50 Rs.790.00

කඳුළු මලක් - Kandulu Malak

කඳුළු මලක් - Kandulu Malak

Cathy Glass විසින් රචිත The Child Bride කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Kathyana Amarasinghe - කත්..

Rs.680.00 Rs.850.00

චුබාරි - Chubari

චුබාරි - Chubari

O. Perovskaya විසින් රචිත Kids and Cubs කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.384.00 Rs.480.00

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවු..

Rs.608.00 Rs.760.00

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

තාත්තයි දුවයි - Thaththai Duwai

Arkady Gaidar විසින් රචිත  The Blue Cup කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. නව යොවුන් වියේ දරුවන්..

Rs.200.00 Rs.250.00

දෙහදක කුඩා නිවහන - Dehadaka Kuda Niwahana

දෙහදක කුඩා නිවහන - Dehadaka Kuda Niwahana

Celia Wilkins විසින් රචිත A Little House of Their Own කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. The Caroline Years කෘත..

Rs.855.00 Rs.950.00

ධරණි - Dharani

ධරණි - Dharani

එතැන් සිට අවුරුදු  ගණනාවක් යනතුරු ඇය  මගේ කොට්ටය යට හැම වේලේම සිටි අතර අම්මා මට අසාධාරණ ලෙ..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

නිලි වැස්ස - Nili Wessa

නිලි වැස්ස - Nili Wessa

"මගේ දෙවියන් ඉන්න මේ නිල් පාට අහසෙ. මේ මහ මූදෙ. මේ හුළං අතරෙ." කපිතාන් කීවා. මට ඒක හරියට ම තේරු..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

පුංචි ගෙදර වසන්තය - Punchi Gedara Wasanthaya

පුංචි ගෙදර වසන්තය - Punchi Gedara Wasanthaya

Maria D. Wilkes විසින් රචිත On top of Concord Hill කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. The Caroline Years කෘති ම..

Rs.864.00 Rs.960.00

පොලියානා - Pollyanna

පොලියානා - Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. යොවුන් පාඨකයන් අතර තාරුණ්‍යයෙහි පූර්..

Rs.1,072.00 Rs.1,340.00

බාණ කුසුම් - Bana Kusum

බාණ කුසුම් - Bana Kusum

සියවස් දෙක හමාරක් තිස්සේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වන දැවමුවා ස්ත්‍රී  පුතිමාවක් හරහා සිය අනන්..

Rs.552.50 Rs.650.00

මට පුළුවන් - Mata Puluwan

මට පුළුවන් - Mata Puluwan

Alan Marshall විසින් රචිත  I Can Jump Paddles කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. කුඩා කල පෝලියෝ රෝගයට..

Rs.464.00 Rs.580.00

වණ්ණදාසි - Wannadasi

වණ්ණදාසි - Wannadasi

ඒ, ඉතා කටුක ජීවිතයක්  ගෙවා යන්තම් ඔළුව ඔසවා ගැනීමට හැකිවූ මට, මගේ අතීතය ගැන සැඟවීමට හෝ ඒ ගැන ලැ..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

වන වදුලේ පුංචි ගෙදර - Wana Wadule Punchi Gedara

වන වදුලේ පුංචි ගෙදර - Wana Wadule Punchi Gedara

Maria D. Wilkes විසින් රචිත Little Clearing in the Woods කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. The Caroline Years ..

Rs.891.00 Rs.990.00

විල්තෙරේ පුංචි නගරය - Wilthere Punchi Nagaraya

විල්තෙරේ පුංචි නගරය - Wilthere Punchi Nagaraya

Celia Wilkins විසින් රචිත Little City By the Lake කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. The Caroline Years කෘති මා..

Rs.427.50 Rs.475.00

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.        ..

Rs.720.00 Rs.900.00

Showing 1 to 17 of 17 (1 Pages)