ලියනගේ අමරකීර්ති - Liyanage Amarakeerthi

අටවක පුත්තු - Atawaka Puththu

අටවක පුත්තු - Atawaka Puththu

අටවක පුත්තු ආදර  කතාවක්ද? රහස්  පරීක්ෂක නවකතාවක්ද? කල වයස එළඹීම පිළිබඳ කතාවක්ද? හුදෙක් විශ..

Rs.765 Rs.850

අහම්බකාරක - Ahambakaraka

අහම්බකාරක - Ahambakaraka

ලියනගේ අමරකීර්ති සිය  සිව්වෙනි නවකතාව වන  අහම්බකාරක  මගින්  ජීවිතයේ අහම්බමය ..

Rs.400 Rs.500

කුරුලු හදවත - Kurulu Hadawatha

කුරුලු හදවත - Kurulu Hadawatha

2014 ස්වර්ණ පුස්තක  සහ විද්‍යෝදය  සාහිත්‍ය  සම්මාන දිනූ  නවකතාව. තමා අ..

Rs.400 Rs.500

රතු ඉරි අඳින අත - Rathu Iri Andina Atha

රතු ඉරි අඳින අත - Rathu Iri Andina Atha

මාරක කතා, හාස්‍ය කතා වැනි ජනප්‍රිය උපශානරීය  ආඛ්‍යාන අංග වේගයෙන්  දිවෙන ක්‍රියාදාම වලින් ය..

Rs.450 Rs.500

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)