ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද - Ganga Niroshini Suduwelikanda

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.1,056.00 Rs.1,320.00

ආකාශ වස්තු - Akasha Wasthu

ආකාශ වස්තු - Akasha Wasthu

Jokha Alharthi විසින් රචිත Celestial Bodies කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.990.00 Rs.1,100.00

ඈත දුර ඈත - Etha Dura Etha

ඈත දුර ඈත - Etha Dura Etha

හොංකොං  'යන - එන'  නගරයකි.  එහි එන  කිසිවෙක් වැඩි කල්  නොරඳති. ඒ සුපිරි නගර..

Rs.630.00 Rs.700.00

ඉහිරුණු දිය - Ihirunu Diya

ඉහිරුණු දිය - Ihirunu Diya

Sally Grindley විසින් රචිත Spilled Water කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සිය සැමියාගේ මරණයෙන් පසු ..

Rs.464.00 Rs.580.00

එඩිතර රමෝනා - Edithara Ramona

එඩිතර රමෝනා - Edithara Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona the Brave කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

එලිසාගේ බලු පැටියා - Elizage Balu Patiya

එලිසාගේ බලු පැටියා - Elizage Balu Patiya

Betsy Hearne විසින් රචිත  Eliza's Dog කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය.  තමාට ..

Rs.296.00 Rs.370.00

කඳුකරය දෝංකාර දුනි - Kandukaraya Donkara Duni

කඳුකරය දෝංකාර දුනි - Kandukaraya Donkara Duni

Khaled Hosseini  විසින් රචිත And The Mountains Echoed  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඉක්බිත..

Rs.680.00 Rs.850.00

කරදරකාර රමෝනා - Karadarakara Ramona

කරදරකාර රමෝනා - Karadarakara Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona the Pest කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Perfect Present කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. C..

Rs.585.00 Rs.650.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Farm Fiasco කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Cleme..

Rs.585.00 Rs.650.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ සුරතල් සතුන්ගේ දිනය දා සිදු වූ ඇබැද්දිය

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ සුරතල් සතුන්ගේ දිනය දා සිදු වූ ඇබැද්දිය

Jacqueline Harvey විසින්  රචිත Clementine Rose and the Pet Day Disaster කෘතියේ සිංහල පරිවර..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ හදිසියේ ආ අමුත්තා

ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ හදිසියේ ආ අමුත්තා

Jacqueline Harvey විසින් රචිත Clementine Rose and the Surprise Visitor කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.&..

Rs.585.00 Rs.650.00

ක්‍රිස්ටි 1 - Christy 1

ක්‍රිස්ටි 1 - Christy 1

Catherine Marshall විසින් රචිත Christy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikan..

Rs.768.00 Rs.960.00

ක්‍රිස්ටි 2 - Christy 2

ක්‍රිස්ටි 2 - Christy 2

Catherine Marshall විසින් රචිත Christy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda - ..

Rs.1,104.00 Rs.1,380.00

ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව - Gal Lene Thibu Kaduwa

ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව - Gal Lene Thibu Kaduwa

ඇන්ජි සේජ් විසින් ලියන ලද අරමින්තා ස්පූකි කතා  මාලාවේ නීත්‍යානුකූල  පරිවර්තනය. ශ්‍රීම..

Rs.584.00 Rs.730.00

ගෙදර යන අතරමග - Gedara Yana Atharamaga

ගෙදර යන අතරමග - Gedara Yana Atharamaga

1984 වසරේදී ලෝරා  ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්, ඇගේ  සැමියා අල්මන්සෝ සහ  ඔවුන්ගේ කුඩා දියණි..

Rs.304.00 Rs.380.00

ගෙඹි කොල්ලය - Gembi Kollaya

ගෙඹි කොල්ලය - Gembi Kollaya

Angie Sage විසින් රචිත Araminta Spookie කතා මාලාවේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwe..

Rs.400.00 Rs.500.00

ඩැල්මේෂන් 101 - Dalmatian 101

ඩැල්මේෂන් 101 - Dalmatian 101

Dodie Smith විසින් රචිත Dalmatians කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda -..

Rs.464.00 Rs.580.00

තක්කඩි රීරි පිසාච පැංචා - Thakkadi Reeri Pisacha Pancha

තක්කඩි රීරි පිසාච පැංචා - Thakkadi Reeri Pisacha Pancha

Angie Sage  විසින් රචිත  Araminta Spookie  කතා මාලාවේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Nir..

Rs.400.00 Rs.500.00

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නගරය - Thanithalawe Pihiti Kuda Nagaraya

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නගරය - Thanithalawe Pihiti Kuda Nagaraya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.1,240.00 Rs.1,550.00

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නිවස - Thanithalawe Pihiti Kuda Niwasa

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නිවස - Thanithalawe Pihiti Kuda Niwasa

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.960.00 Rs.1,200.00

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

Enid Blyton විසින් රචිත The Naughtiest Girl in the School කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.736.00 Rs.920.00

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

ඈට  සිය  ජීවිතයේ  කිසිම දාක  මෙතරම්  ආඩම්බරයක්  හෝ  සතුටක් දැනී ..

Rs.544.00 Rs.680.00

පළමු සිව් වසර - Palamu Siv Wasara

පළමු සිව් වසර - Palamu Siv Wasara

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.544.00 Rs.680.00

බීසස් සහ රමෝනා - Beezes Saha Ramona

බීසස් සහ රමෝනා - Beezes Saha Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Beezus And Ramona කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.630.00 Rs.700.00

බොබ්සි නිවුන්නු - Bobbsey Niwunnu

බොබ්සි නිවුන්නු - Bobbsey Niwunnu

Laura Lee Hope විසින් රචිත The Bobbsey Twins කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduw..

Rs.384.00 Rs.480.00

භූත විමනෙ භූතයෝ - Bhutha Vimane Bhuthayo

භූත විමනෙ භූතයෝ - Bhutha Vimane Bhuthayo

Angie Sage විසින් රචිත Araminta Spookie කතා මාලාවේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwe..

Rs.424.00 Rs.530.00

මගේ භූත විමන - Mage Bhutha Wimana

මගේ භූත විමන - Mage Bhutha Wimana

ඇන්ජි සේජ් විසින් ලියන  ලද අරමින්තා ස්පූකි  කතා මාලාවේ නීත්‍යානුකූල පරිවර්තනය. අරමින්..

Rs.576.00 Rs.720.00

මනරම් හිරු දහසක් - Manaram Hiru Dahasak

මනරම් හිරු දහසක් - Manaram Hiru Dahasak

Khaled Hosseini විසින් රචිත A Thousand Splendid Suns කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.Ganga Niroshini Sud..

Rs.704.00 Rs.880.00

මාටින් පිග් - Martyn Pig

මාටින් පිග් - Martyn Pig

නත්තලට සතියකට පෙර හදිසි අනතුරකින් සිදුවූ සිය පියාගේ මරණයෙන් පසු දාහතර හැවිරිදි මාටින් පිග් සිය ..

Rs.320.00 Rs.400.00

මිදි ඔය අසබඩ - Midi Oya Asabada

මිදි ඔය අසබඩ - Midi Oya Asabada

ලෝරා  ඉන්ගල්ස්  සහ  ඇගේ පවුල තැනිතලාවේ  පිහිටි කුඩා නිවස අතහැර යති. යළිත් ආවරණය ..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

මුතු කරාබුව පැළඳි යුවතිය - Muthu Karabuwa Paladi Yuwathiya

මුතු කරාබුව පැළඳි යුවතිය - Muthu Karabuwa Paladi Yuwathiya

Tracy Chevalier විසින් රචිත Girl With a Pearl Earring නවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

මේ ඔක්කොම වින් ඩික්සි නිසා - Me Okkoma Winn Dixie Nisa

මේ ඔක්කොම වින් ඩික්සි නිසා - Me Okkoma Winn Dixie Nisa

Kate Dicamillo විසින් රචිත Because of Winn - Dixie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini..

Rs.264.00 Rs.330.00

මේ මිහිරැති සොඳුරු සමය - Me Mihirathi Sonduru Samaya

මේ මිහිරැති සොඳුරු සමය - Me Mihirathi Sonduru Samaya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.1,120.00 Rs.1,400.00

රමෝනා කුම්බි - Ramona Kumbi

රමෝනා කුම්බි - Ramona Kumbi

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona Quimby, Age 8 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwel..

Rs.540.00 Rs.600.00

රමෝනා සහ ඇගේ අම්මා - Ramona Saha Age Amma

රමෝනා සහ ඇගේ අම්මා - Ramona Saha Age Amma

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona and Her Mother කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwe..

Rs.630.00 Rs.700.00

රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා - Ramona Saha Agei Thaththa

රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා - Ramona Saha Agei Thaththa

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona and her Father කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.630.00 Rs.700.00

රමෝනාගේ ලෝකය - Ramonage Lokaya

රමෝනාගේ ලෝකය - Ramonage Lokaya

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona's World කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda..

Rs.630.00 Rs.700.00

රිදී විල් තෙර - Ridee Wil Thera

රිදී විල් තෙර - Ridee Wil Thera

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.1,000.00 Rs.1,250.00

ලූනු සහ කඳුළු - Lunu Saha Kandulu

ලූනු සහ කඳුළු - Lunu Saha Kandulu

Laura Esquivel විසින්  රචිත Como Agua Para  Chocolate කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. වසර දෙක..

Rs.544.00 Rs.680.00

වන අරණක කුඩා නිවස - Wana Aranaka Kuda Niwasa

වන අරණක කුඩා නිවස - Wana Aranaka Kuda Niwasa

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් දහයකින් යුතු ලිට්ල් හවුස් කතා මාල..

Rs.768.00 Rs.960.00

වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

Jack  London  විසින් රචිත  White  Fang  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.600.00 Rs.750.00

වෙස්ටවේ මහත්මියගේ මරණය

වෙස්ටවේ මහත්මියගේ මරණය

Ruth Ware විසින් රචිත The Death of Mrs. Westaway කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Westaway Mahathmi..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

සදහටම රමෝනා - Sadahatama Ramona

සදහටම රමෝනා - Sadahatama Ramona

Berverly Cleary විසින් රචිත Ramona Forever කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.Ganga Niroshini Suduwelikanda..

Rs.540.00 Rs.600.00

සදාදර රෝසි 1 - Sadadara Rosie 1

සදාදර රෝසි 1 - Sadadara Rosie 1

Cecelia Ahren විසින් රචිත Love, Rosie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikan..

Rs.544.00 Rs.680.00

සදාදර රෝසි 2 - Sadadara Rosie 2

සදාදර රෝසි 2 - Sadadara Rosie 2

Cecelia Ahren විසින් රචිත Love, Rosie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda - ..

Rs.560.00 Rs.700.00

සමුද්ද යාතිකාව - Samudda Yathikawa

සමුද්ද යාතිකාව - Samudda Yathikawa

Khaled Hosseini විසින්  රචිත Sea Prayer කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  වර්ත..

Rs.280.00 Rs.350.00

සරුංගල් ලුහුබඳින්නා - Sarungal Luhubandinna

සරුංගල් ලුහුබඳින්නා - Sarungal Luhubandinna

දොලොස්  හැවිරිදි  අමීර්ගේ  එකම  අරමුණ  ගමේ  පැවැත්වෙන  සරුංගල් තර..

Rs.704.00 Rs.880.00

සවන් ළඟ සරන්නා - Sawan Langa Saranna

සවන් ළඟ සරන්නා - Sawan Langa Saranna

Alex North විසින් රචිත The Whisper Man කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda - ..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

සාගරාන්තර ආලෝකය - Sagaranthara Alokaya

සාගරාන්තර ආලෝකය - Sagaranthara Alokaya

M. L. Stedman  විසින් රචිත The Light Between Oceans කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Ni..

Rs.720.00 Rs.800.00

සීතලෙන් සීත වුණු සීත සමය - Seethalen Seetha Wunu Seetha Samaya

සීතලෙන් සීත වුණු සීත සමය - Seethalen Seetha Wunu Seetha Samaya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.1,280.00 Rs.1,600.00

සුවඳ තොටුපොළ - Suwanda Thotupola

සුවඳ තොටුපොළ - Suwanda Thotupola

'සුවඳ තොටුපොළ'  ප්‍රබන්ධ  කතාවක්ම නොවේ.  ඒ,  2000 වසරේ  හොංකොංහි පදිංචියට ..

Rs.640.00 Rs.800.00

හොඳ දඟමල්ල - Honda Dangamalla

හොඳ දඟමල්ල - Honda Dangamalla

Ganga Niroshini Suduwelikanda - ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද..

Rs.752.00 Rs.940.00

Showing 1 to 54 of 54 (1 Pages)