ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද - Ganga Niroshini Suduwelikanda

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

අපේ යාළු දඟ මල්ල - Ape Yalu Danga Malla

Enid Blyton විසින් රචිත Here's the Naughtiest Girl කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  එලිස..

Rs.160.00 Rs.200.00

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

අල්මන්සෝ : පුංචි ගොවියා - Almanso : Punchi Goviya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.504.00 Rs.630.00

ආකාශ වස්තු - Akasha Wasthu

ආකාශ වස්තු - Akasha Wasthu

Jokha Alharthi විසින් රචිත Celestial Bodies කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.990.00 Rs.1,100.00

ඈත දුර ඈත - Etha Dura Etha

ඈත දුර ඈත - Etha Dura Etha

හොංකොං  'යන - එන'  නගරයකි.  එහි එන  කිසිවෙක් වැඩි කල්  නොරඳති. ඒ සුපිරි නගර..

Rs.630.00 Rs.700.00

ඉහිරුණු දිය - Ihirunu Diya

ඉහිරුණු දිය - Ihirunu Diya

Sally Grindley විසින් රචිත Spilled Water කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. සිය සැමියාගේ මරණයෙන් පසු ..

Rs.344.00 Rs.430.00

එඩිතර රමෝනා - Edithara Ramona

එඩිතර රමෝනා - Edithara Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona the Brave කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

එලිසාගේ බලු පැටියා - Elizage Balu Patiya

එලිසාගේ බලු පැටියා - Elizage Balu Patiya

Betsy Hearne විසින් රචිත  Eliza's Dog කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය.  තමාට ..

Rs.296.00 Rs.370.00

කඳුකරය දෝංකාර දුනි - Kandukaraya Donkara Duni

කඳුකරය දෝංකාර දුනි - Kandukaraya Donkara Duni

Khaled Hosseini  විසින් රචිත And The Mountains Echoed  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඉක්බිත..

Rs.560.00 Rs.700.00

කරදරකාර රමෝනා - Karadarakara Ramona

කරදරකාර රමෝනා - Karadarakara Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona the Pest කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

ක්‍රිස්ටි 1 - Christy 1

ක්‍රිස්ටි 1 - Christy 1

Catherine Marshall විසින් රචිත Christy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikan..

Rs.640.00 Rs.800.00

ක්‍රිස්ටි 2 - Christy 2

ක්‍රිස්ටි 2 - Christy 2

Catherine Marshall විසින් රචිත Christy කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda - ..

Rs.584.00 Rs.730.00

ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව - Gal Lene Thibu Kaduwa

ගල් ලෙනේ තිබූ කඩුව - Gal Lene Thibu Kaduwa

ඇන්ජි සේජ් විසින් ලියන ලද අරමින්තා ස්පූකි කතා  මාලාවේ නීත්‍යානුකූල  පරිවර්තනය. ශ්‍රීම..

Rs.304.00 Rs.380.00

ගෙදර යන අතරමග - Gedara Yana Atharamaga

ගෙදර යන අතරමග - Gedara Yana Atharamaga

1984 වසරේදී ලෝරා  ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්, ඇගේ  සැමියා අල්මන්සෝ සහ  ඔවුන්ගේ කුඩා දියණි..

Rs.200.00 Rs.250.00

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නගරය - Thanithalawe Pihiti Kuda Nagaraya

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නගරය - Thanithalawe Pihiti Kuda Nagaraya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.544.00 Rs.680.00

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නිවස - Thanithalawe Pihiti Kuda Niwasa

තැනිතලාවේ පිහිටි කුඩා නිවස - Thanithalawe Pihiti Kuda Niwasa

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.464.00 Rs.580.00

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

දඟ මල්ල සහ අමුතු ඉස්කෝලය - Daga Malla Saha Amuthu Iskolaya

Enid Blyton විසින් රචිත The Naughtiest Girl in the School කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.400.00 Rs.500.00

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

ඈට  සිය  ජීවිතයේ  කිසිම දාක  මෙතරම්  ආඩම්බරයක්  හෝ  සතුටක් දැනී ..

Rs.424.00 Rs.530.00

පළමු සිව් වසර - Palamu Siv Wasara

පළමු සිව් වසර - Palamu Siv Wasara

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.304.00 Rs.380.00

බීසස් සහ රමෝනා - Beezes Saha Ramona

බීසස් සහ රමෝනා - Beezes Saha Ramona

Beverly Cleary විසින් රචිත Beezus And Ramona කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

මගේ භූත විමන - Mage Bhutha Wimana

මගේ භූත විමන - Mage Bhutha Wimana

ඇන්ජි සේජ් විසින් ලියන  ලද අරමින්තා ස්පූකි  කතා මාලාවේ නීත්‍යානුකූල පරිවර්තනය. අරමින්..

Rs.280.00 Rs.350.00

මාටින් පිග් - Martyn Pig

මාටින් පිග් - Martyn Pig

නත්තලට සතියකට පෙර හදිසි අනතුරකින් සිදුවූ සිය පියාගේ මරණයෙන් පසු දාහතර හැවිරිදි මාටින් පිග් සිය ..

Rs.320.00 Rs.400.00

මිදි ඔය අසබඩ - Midi Oya Asabada

මිදි ඔය අසබඩ - Midi Oya Asabada

ලෝරා  ඉන්ගල්ස්  සහ  ඇගේ පවුල තැනිතලාවේ  පිහිටි කුඩා නිවස අතහැර යති. යළිත් ආවරණය ..

Rs.480.00 Rs.600.00

මුතු කරාබුව පැළඳි යුවතිය - Muthu Karabuwa Paladi Yuwathiya

මුතු කරාබුව පැළඳි යුවතිය - Muthu Karabuwa Paladi Yuwathiya

Tracy Chevalier විසින් රචිත Girl With a Pearl Earring නවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.440.00 Rs.550.00

මේ මිහිරැති සොඳුරු සමය - Me Mihirathi Sonduru Samaya

මේ මිහිරැති සොඳුරු සමය - Me Mihirathi Sonduru Samaya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.520.00 Rs.650.00

රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා - Ramona Saha Agei Thaththa

රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා - Ramona Saha Agei Thaththa

Beverly Cleary විසින් රචිත Ramona and her Father කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

රිදී විල් තෙර - Ridee Wil Thera

රිදී විල් තෙර - Ridee Wil Thera

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.464.00 Rs.580.00

ලූනු සහ කඳුළු - Lunu Saha Kandulu

ලූනු සහ කඳුළු - Lunu Saha Kandulu

Laura Esquivel විසින්  රචිත Como Agua Para  Chocolate කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. වසර දෙක..

Rs.400.00 Rs.500.00

වන අරණක කුඩා නිවස - Wana Aranaka Kuda Niwasa

වන අරණක කුඩා නිවස - Wana Aranaka Kuda Niwasa

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.368.00 Rs.460.00

වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

වෘකයන්ගේ අඩවිය හෙවත් වයිට් ෆෑන්ග් - Wurkayange Adaviya Hewath White Fang

Jack  London  විසින් රචිත  White  Fang  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.464.00 Rs.580.00

සදාදර රෝසි 1 - Sadadara Rosie 1

සදාදර රෝසි 1 - Sadadara Rosie 1

Cecelia Ahren විසින් රචිත Love, Rosie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikan..

Rs.544.00 Rs.680.00

සදාදර රෝසි 2 - Sadadara Rosie 2

සදාදර රෝසි 2 - Sadadara Rosie 2

Cecelia Ahren විසින් රචිත Love, Rosie කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Ganga Niroshini Suduwelikanda - ..

Rs.560.00 Rs.700.00

සමුද්ද යාතිකාව - Samudda Yathikawa

සමුද්ද යාතිකාව - Samudda Yathikawa

Khaled Hosseini විසින්  රචිත Sea Prayer කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  වර්ත..

Rs.280.00 Rs.350.00

සරුංගල් ලුහුබඳින්නා - Sarungal Luhubandinna

සරුංගල් ලුහුබඳින්නා - Sarungal Luhubandinna

දොලොස්  හැවිරිදි  අමීර්ගේ  එකම  අරමුණ  ගමේ  පැවැත්වෙන  සරුංගල් තර..

Rs.624.00 Rs.780.00

සීතලෙන් සීත වුණු සීත සමය - Seethalen Seetha Wunu Seetha Samaya

සීතලෙන් සීත වුණු සීත සමය - Seethalen Seetha Wunu Seetha Samaya

ලෝරා ඉන්ගල්ස් වයිල්ඩර්  (Laura Ingalls Wilder) ගේ  කොටස් නවයකින් යුතු සම්භාව්‍ය ලිට්ල් හවු..

Rs.544.00 Rs.680.00

සුවඳ තොටුපොළ - Suwanda Thotupola

සුවඳ තොටුපොළ - Suwanda Thotupola

'සුවඳ තොටුපොළ'  ප්‍රබන්ධ  කතාවක්ම නොවේ.  ඒ,  2000 වසරේ  හොංකොංහි පදිංචියට ..

Rs.640.00 Rs.800.00

හොඳ දඟමල්ල - Honda Dangamalla
Showing 1 to 36 of 36 (1 Pages)