මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල - Mahinda Prasad Masimbula

අපොයියාව - Apoiyawa

අපොයියාව - Apoiyawa

අපේ ප්‍රහේලිකාවට වචන පැමිණෙන්නේ ද හරියට මේ පාරවල් සතර ඔස්සේ අප අපේ ගෙදරට පිවිසෙනවා වාගේ ය. අක්කා වැන..

Rs.540.00 Rs.600.00

ඇහි පියන් ඇහැරිලා - Ahi Piyan Aharila

ඇහි පියන් ඇහැරිලා - Ahi Piyan Aharila

කවි කොපුල මත හදිසියේම පතිත වූූ උණුසුම් ම හාදුවකි නුඹ..

Rs.405.00 Rs.450.00

මාණික්කාවත - Manikkawatha

මාණික්කාවත - Manikkawatha

2015 ස්වර්ණ පුස්තක විශිෂ්ටතම නවකතා පහෙන් එකකි...

Rs.810.00 Rs.900.00

මැයි මාර ප්‍රසංගය - May Mara Prasangaya

මැයි මාර ප්‍රසංගය - May Mara Prasangaya

2024 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන දෙවන වටය සඳහා නිර්දේශිත. Mahinda Prasad Masimbula - මහින්ද ප්‍රසාද් ම..

Rs.630.00 Rs.700.00

සෙංකොට්ටං - Senkottan

සෙංකොට්ටං - Senkottan

මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල    විශිෂ්ඨතම නවකතාව - 2012 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන විශිෂ්..

Rs.810.00 Rs.900.00

හිරුත් හිම පියල්ලක - Hiruth Hima Piyallaka

හිරුත් හිම පියල්ලක - Hiruth Hima Piyallaka

විශිෂ්ටතම කාව්‍ය සංග්‍රහය - රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය 2010..

Rs.270.00 Rs.300.00

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)