මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ - Martin Wickramasinghe

Madol Doova

Madol Doova

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.425.00

අපේ ගම - Ape Gama

අපේ ගම - Ape Gama

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.360.00 Rs.400.00

අයිරාංගිනි - Irangini

අයිරාංගිනි - Irangini

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.225.00 Rs.250.00

ඇත්ත යුත්ත - Eththa Yuththa

ඇත්ත යුත්ත - Eththa Yuththa

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.270.00 Rs.300.00

උපන් දා සිට - Upan Da Sita

උපන් දා සිට - Upan Da Sita

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.877.50 Rs.975.00

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

උපන්දාසිට බාල විය - Upandasita Bala Viya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

කතා අහුර - Katha Ahura

කතා අහුර - Katha Ahura

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.495.00 Rs.550.00

කරුවල ගෙදර - Karuwala Gedara

කරුවල ගෙදර - Karuwala Gedara

"කරුවල ගෙදර" දක්වන චරිත හා බලවේග අතුරින් මා සිතට වඩාත් ගොදුරු වූයේ රතුහාමි ගේ  චරිතයත් කොග්ගල ප..

Rs.472.50 Rs.525.00

කලියුගය - Kaliyugaya

කලියුගය - Kaliyugaya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.810.00 Rs.900.00

කළුනික සෙවීම - Kalunika Seweema

කළුනික සෙවීම - Kalunika Seweema

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.270.00 Rs.300.00

ක්ෂීරපායි සත්තු - Ksheerapai Saththu

ක්ෂීරපායි සත්තු - Ksheerapai Saththu

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.135.00 Rs.150.00

ගම්පෙරළිය - Gamperaliya

ගම්පෙරළිය - Gamperaliya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.810.00 Rs.900.00

ගැහැනියක් සහ තවත් කෙටි කතා - Gahaniyak Saha Thawath Keti Katha

ගැහැනියක් සහ තවත් කෙටි කතා - Gahaniyak Saha Thawath Keti Katha

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

නව පද්‍ය සිංහලය - Nawa Padya Sinhalaya

නව පද්‍ය සිංහලය - Nawa Padya Sinhalaya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.315.00 Rs.350.00

පව්කාරයාට ගල් ගැසීම - Pawkarayaga Gal Gaseema

පව්කාරයාට ගල් ගැසීම - Pawkarayaga Gal Gaseema

කෙටිකතා සංග්‍රහය. Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.450.00 Rs.500.00

බව තරණය - Bawa Tharanaya

බව තරණය - Bawa Tharanaya

සිදුහත් සිරිතත් බුදු සිරිතත් මෙතරම්  තාත්වික අන්දමින්  මොනම භාෂාවකින්වත් ලියා ඇතැයි නොසිතම..

Rs.382.50 Rs.425.00

බිල්ල සහ අපූරු මුහුණ - Billa Saha Apuru Muhuna

බිල්ල සහ අපූරු මුහුණ - Billa Saha Apuru Muhuna

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

භව කර්ම විකාශය - Bhawa Karma Vikashaya

භව කර්ම විකාශය - Bhawa Karma Vikashaya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.252.00 Rs.280.00

මගේ කතාව - Mage Kathawa

මගේ කතාව - Mage Kathawa

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.427.50 Rs.475.00

මඟුල් ගෙදර - Magul Gedara

මඟුල් ගෙදර - Magul Gedara

කෙටිකතා සංග්‍රහය. Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.495.00 Rs.550.00

මඩොල් දූව - Madol Duwa

මඩොල් දූව - Madol Duwa

දිරිමත් ළමා පරිශ්‍රමයක මහඟු ඵල හෙළිකරන සිංහලයේ ජනප්‍රිය ළමා කතාවයි. භාෂා නවයකින් මුද්‍රණය වී ඇති මෙම..

Rs.427.50 Rs.475.00

මානව හිතවාදය සහ එතෙර වියත්හු - Manawa Hithawadaya Saha Ethera Wiyathhu

මානව හිතවාදය සහ එතෙර වියත්හු - Manawa Hithawadaya Saha Ethera Wiyathhu

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.315.00 Rs.350.00

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව 1

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව 1

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව ප්‍රථම භාගය - පළමු වැනි වෙළුම සංස්කරණය ඩබ්ලියු ඒ අබේසිංහ&nb..

Rs.517.50 Rs.575.00

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව 2

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව 2

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ කෙටි කතා එකතුව ද්විතීය භාගය සංස්කරණය ඩබ්ලියු ඒ අබේසිංහ Martin Wickrem..

Rs.495.00 Rs.550.00

මිරිඟුව - Miringuwa

මිරිඟුව - Miringuwa

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.270.00 Rs.300.00

යුගාන්තය - Yuganthaya

යුගාන්තය - Yuganthaya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.810.00 Rs.900.00

රන් පිළිමය සහ වෙනත් කතා - Ran Pilimaya Saha Wenath Katha

රන් පිළිමය සහ වෙනත් කතා - Ran Pilimaya Saha Wenath Katha

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

රෝහිණී - Rohini

රෝහිණී - Rohini

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.450.00 Rs.500.00

ලීලා - Leela

ලීලා - Leela

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.360.00 Rs.400.00

වහල්ලු - Wahallu

වහල්ලු - Wahallu

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.450.00 Rs.500.00

විරාගය - Viragaya

විරාගය - Viragaya

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.585.00 Rs.650.00

ශීතා - Seetha

ශීතා - Seetha

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.247.50 Rs.275.00

සෝමා - Soma

සෝමා - Soma

Martin Wickramasinghe - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ..

Rs.405.00 Rs.450.00

Showing 1 to 33 of 33 (1 Pages)