අනුර දිසානායක - Anura Dissanayake

උඩුගම කන්ද - Udugama Kanda

උඩුගම කන්ද - Udugama Kanda

ඉන්ස්පෙක්ටර් රොමේෂ්ගේ තවත් වීර වික්‍රමාන්විතයක්. Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.351.00 Rs.390.00

කළුගල වීදිය - Kalugala Veediya

කළුගල වීදිය - Kalugala Veediya

Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.675.00 Rs.750.00

පාලංකඩ - Palankada

පාලංකඩ - Palankada

Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.675.00 Rs.750.00

යළි උපන් යුවතිය - Yali Upan Yuwathiya

යළි උපන් යුවතිය - Yali Upan Yuwathiya

"යළි උපන් යුවතිය" යනු  යොවුන් ආදරය බලෙන්  ලබාගැනීමට වෙර දැරූ  ධනවත්, වලව්කාර,  ස..

Rs.440.00 Rs.550.00

වටවල වංගුව - Watawala Wanguwa

වටවල වංගුව - Watawala Wanguwa

ඒ ශ්‍රී ලංකා රජයේ  පොලීසියේ ඉන්ස්පෙක්ටර් රොමේෂ් ගැනය. මෑත කාලයේ ඉතාමත්  සංකීර්ණ සහ අබිරහස්..

Rs.315.00 Rs.350.00

සන්තර්පණ - Santharpana

සන්තර්පණ - Santharpana

Anura Dissanayake - අනුර දිසානායක..

Rs.720.00 Rs.800.00

හොරගල හෝටලය - Horagala Hotalaya

හොරගල හෝටලය - Horagala Hotalaya

එදින රාත්‍රී  දොළහ වන  විට රුපියල් කෝටි දෙකක  මුදල්  බෑගය  අපරාධකරුවන් වෙත ..

Rs.360.00 Rs.450.00

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)