එන්.පී. විජේරත්න - N. P. Wijerathna

අලි පැංචා මාලින් - Ali Pancha Malin

අලි පැංචා මාලින් - Ali Pancha Malin

Michael Morpurgo විසින් රචිත An Elephant in the Garden කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.315.00 Rs.350.00

ඔසිරිස්ගේ රන් ආකරය - Osirisge Ran Akaraya

ඔසිරිස්ගේ රන් ආකරය - Osirisge Ran Akaraya

Paul Sussman විසින් රචිත The Labyrinth of Osiris  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ප්‍රසිද්ධ ඊ..

Rs.1,440.00 Rs.1,600.00

කප්පම්කාරි - Kappamkari

කප්පම්කාරි - Kappamkari

James Hadley Chase විසින් රචිත The Whiff of Money කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. N. P. Wijerathna..

Rs.540.00 Rs.600.00

කහ උණ - Kaha Una

කහ උණ - Kaha Una

Laurie Halse Anderson විසින් රචිත Fever කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. N. P. Wijerathna - එන්.පී. විජේ..

Rs.450.00 Rs.500.00

කැම්බයිසෙස් සේනාංකය - Cambyses Senankaya

කැම්බයිසෙස් සේනාංකය - Cambyses Senankaya

Paul Sussman විසින් රචිත The Lost Army of Cambyses කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.1,620.00 Rs.1,800.00

ජේන් අයර් - Jane Eyre

ජේන් අයර් - Jane Eyre

චාලට් බ්‍රොන්ටේ විසින්  1847දී ලියා පළකරන ලද  'ජේන් අයර්' ලෝකයේ ජනප්‍රියම ප්‍රේම වෘතාන්තය ..

Rs.630.00 Rs.700.00

ද්විත්ව අවමගුල - Dwithwa Awamagula

ද්විත්ව අවමගුල - Dwithwa Awamagula

James Hadley Chase විසින් රචිත We'll Share a Double Funeral කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. පොරෝ ඝ..

Rs.450.00 Rs.500.00

දෙවොලේ සැඟවුණු අබිරහස - Devole Sangawunu Abirahasa

දෙවොලේ සැඟවුණු අබිරහස - Devole Sangawunu Abirahasa

මෙහි  කථාව  ආරම්භවන්නේ ක‍්‍රි.ව. 70දී,  රෝම  හමුදා  මගින්  ජෙරුසලෙමේ ශ..

Rs.1,620.00 Rs.1,800.00

විකුණනු ලැබේ - Vikunanu Labe

විකුණනු ලැබේ - Vikunanu Labe

Alison Marie Behnke විසින් රචිත Up For Sale කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.225.00 Rs.250.00

සැඟවුණු ක්ෂේමභූමිය - Sangawunu Kshemabhoomiya

සැඟවුණු ක්ෂේමභූමිය - Sangawunu Kshemabhoomiya

Paul Sussman විසින් රචිත The Hidden Oasis කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.855.00 Rs.950.00

හීරා මණ්ඩි අභිසාරිකාවෝ - Heera Mandi Abhisarikawo

හීරා මණ්ඩි අභිසාරිකාවෝ - Heera Mandi Abhisarikawo

Louise Brown විසින් රචිත The Dancing Girls of Lahore කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. N. P. Wijerat..

Rs.1,575.00 Rs.1,750.00

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)