මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර - Manel Jayanthi Gunasekera

තාත්තා එනතුරු - Thaththa Enathuru

තාත්තා එනතුරු - Thaththa Enathuru

Gail Tsukiyama විසින් රචිත A Hundred Flowers කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.480.00 Rs.600.00

මං අපරාධයක් ද මන්දා - Man Aparadhayakda Manda

මං අපරාධයක් ද මන්දා - Man Aparadhayakda Manda

ට්‍රෙවර් නෝවා අපරාධයක් ලෙස ජනිත වූයෙකි. ඒ ඔහුට භාෂා පහකින් පිළතුරු දීමට හැකි වූ නිසා නොවේ. ඔහුග..

Rs.621.00 Rs.690.00

ෂැංහයි කඳුල - Shanghai Kandula

ෂැංහයි කඳුල - Shanghai Kandula

Nien Cheng විසින් රචිත Life and Death in Shanghai සත්‍ය කතාවේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.384.00 Rs.480.00

ෂැංහයි කඳුළ - 2 - Shanghai Kandula - 2

ෂැංහයි කඳුළ - 2 - Shanghai Kandula - 2

නියෙන් චෙංග් නම් කාන්තාව විසින් ඈ විඳි සත්‍ය අත්දැකීම් ඇසුරින් මෙම කෘතිය ලියා තිබේ..

Rs.432.00 Rs.540.00

හිතුවක්කාරි - Hithuwakkari

හිතුවක්කාරි - Hithuwakkari

"ඈන්" සහ "එමිලි" කතා මාලාව ලියූ එල්. එම්. මොන්ට්ගොමරිගේ ජනප්‍රිය කතාවකි...

Rs.432.00 Rs.540.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)