රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක - Rupa Sriyani Ekanayake

දුට්මි නෙතින් කසුප් නිරින්ද් - Dutmi Nethin Kasup Nirind

දුට්මි නෙතින් කසුප් නිරින්ද් - Dutmi Nethin Kasup Nirind

සීගිරිය, මහා කාශ්‍යපයන්  ගේ සෞන්දර්යකාමී හා  පුද්ගල වින්දනය ප්‍රකට  කරන දර්පණ තලයයි. ..

Rs.468 Rs.550

නුවරට යනකං රීලෝඩ් - Nuwarata Yanakan Reload

නුවරට යනකං රීලෝඩ් - Nuwarata Yanakan Reload

"අපි  සියළු  දෙනා  ගොගොල් ගේ හිම  කබායෙන් එළියට ආවෙමු" යැයි රුසියානු ලේඛක ද..

Rs.298 Rs.350

බලන් පුර සිරි නෙත් වසා - Balan Pura Siri Neth Wasa

බලන් පුර සිරි නෙත් වසා - Balan Pura Siri Neth Wasa

ඒත් මචං මං උඹට එකක් කියන්න ඕනැ..  උඹ යුනිවර්සිටි දහයකින් උපාධි දහයක් ගත්තත් මේ වගේ සැප සම්පත් ස..

Rs.587 Rs.690

බැද්දේ කුලවමිය - Bedde Kulawamiya

බැද්දේ කුලවමිය - Bedde Kulawamiya

"...හැම දිනක ම මා එතැනින්  හොර  රහසේ  පිට  වී  යන්නේ තෙරක්  නොපෙනෙන කු..

Rs.425 Rs.500

විජයයි කුවේණියයි - Vijayai Kuweniyai

විජයයි කුවේණියයි - Vijayai Kuweniyai

වංශ කථාවලට අනුව  නම්,  දුටු  මතින්  පිටරැටියක හා පෙම් බැඳ  තම නෑදෑයින් සියල..

Rs.468 Rs.550

සිටුවර පුවත - Situwara Puwatha

සිටුවර පුවත - Situwara Puwatha

වරෙක හිරු රැස් මෙන් උණුසුම් වන ස්ත්‍ර්‍රීහු තවත් වරෙක සඳ රැස් මෙන් මුදු සිසිලෙන් යුක්ත වන්නෝ ය. මේ න..

Rs.425 Rs.500

සෝබන මාලිගා - Sobana Maliga

සෝබන මාලිගා - Sobana Maliga

මිනිසුන් අතර සුවිශේෂී  මිනිසෙකු  වූ  අනගාරික  ධර්මපාලයන් ගේ  චරිතයෙන් බිඳක්..

Rs.765 Rs.850

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)