දර්ශනා ශම්මි විජේතිලක - Darshana Shammi Wijethilaka

අසනග වැසි - Asanaga Wesi

අසනග වැසි - Asanaga Wesi

2018 ස්වර්ණ පුස්තක අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශ වූ නවකතාව.....

Rs.1,120.00 Rs.1,400.00

ගිරග සසල විය - Giraga Sasala Wiya

ගිරග සසල විය - Giraga Sasala Wiya

2011 ස්වර්ණ පුස්තක  සම්මාන අවසන් වටයට  නිර්දේශ වූ  නවකතාව. කිසිදු  අරම..

Rs.315.00 Rs.350.00

දෙවත - Dewatha

දෙවත - Dewatha

මට මේවා උහුලන්න බැහැ නෝනෙ...  තමන් පියෙක් වුණ දවසට තේරේවි දරු දුක. කොහොමත් දරුවන්ට දෙමාපිය දුකක..

Rs.405.00 Rs.450.00

නික්ම නොයන්නෙමි - Nikma Noyannemi

නික්ම නොයන්නෙමි - Nikma Noyannemi

Darshana Shammi Wijethilaka - දර්ශනා ශම්මි විජේතිලක..

Rs.675.00 Rs.750.00

නිසල දියවත - Nisala Diyawatha

නිසල දියවත - Nisala Diyawatha

කලෙකින් ඇසුණෙ නැති  වස්දඬු රාවය අද මැදියමේ මේ ඇහෙන්නේ කන්  පාරවාගෙන. ඒ හඬේ තියෙන්නෙ වෙන කව..

Rs.945.00 Rs.1,050.00

මන්දාරම් උයන - Mandaram Uyana

මන්දාරම් උයන - Mandaram Uyana

දුල්කිත් කළුවර වදුල  සහිත නුග ගස යට ඇති  පොකුණ  දෙස  නිසොල්මන්ව  බලා සිටින්..

Rs.675.00 Rs.750.00

වනස්පතිනිය - Wanaspathiniya

වනස්පතිනිය - Wanaspathiniya

පිළිල සැදී මිය යන්නට ආසන්නව තිබූ මීඅඹ ගස පුරා සරුවට දලු දමා ඇත. පිළිල කප්පවා අළු හුනු ඇතිල්ලීමෙන් වි..

Rs.405.00 Rs.450.00

විසඹසර - Visambasara

විසඹසර - Visambasara

Darshana Shammi Wijethilaka - දර්ශනා ශම්මි විජේතිලක..

Rs.1,800.00 Rs.2,250.00

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)