චින්තා සුභාෂිණී රණසිංහ - Chintha Subhashini Ranasinghe

අමාවක - Amawaka

අමාවක - Amawaka

Stephenie Meyer විසින් රචිත Twilight නවකතාවේ දෙවන කොටස New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.464.00 Rs.580.00

ඔත්තුකාරි - Oththukari

ඔත්තුකාරි - Oththukari

සිහින්, උස්, වන  සතෙකුගේ සුඛනම්‍ය  සුන්දරත්වය සමඟ අප  ගුප්ත ලෙස දෝලනය වන මැජික්මය දිශ..

Rs.320.00 Rs.400.00

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

ඔබ නැති මා - Oba Nethi Ma

Jojo Moyes විසින් රචිත After You කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.664.00 Rs.830.00

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

ඔබ ළඟ මා - Oba Langa Ma

Jojo Moyes  විසින් රචිත  Me Before You  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.   ඔහුගේ දෑස..

Rs.704.00 Rs.880.00

රෝස වලාකුළු - Rosa Walakulu

රෝස වලාකුළු - Rosa Walakulu

Charles Tritten විසින් රචිත Heidi Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.280.00 Rs.350.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය..

Rs.264.00 Rs.330.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ II - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga II

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.280.00 Rs.350.00

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

සුදු වළා යට එදා වැඩි මඟ III - Sudu Wala Yata Eda Wedi Maga III

Thich Nhat Hanh විසින්  රචිත Old Path White  Clouds කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.... ..

Rs.384.00 Rs.480.00

හෙයිඩිගේ දරුවෝ - Heidige Daruwo

හෙයිඩිගේ දරුවෝ - Heidige Daruwo

Charles Tritten විසින් රචිත Heidi's Children කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.368.00 Rs.460.00

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)