සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක - Sunethra Rajakarunanayake

අරගලම් - Aragalam

අරගලම් - Aragalam

Sunethra Rajakarunanayake - සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

කවිකඳුර - Kavikandura

කවිකඳුර - Kavikandura

Sunethra Rajakarunanayake - සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක..

Rs.945.00 Rs.1,050.00

කැන්ඩි මහල් - Kandy Mahal

කැන්ඩි මහල් - Kandy Mahal

Sunethra Rajakarunanayake - සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක..

Rs.1,755.00 Rs.1,950.00

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

මරාගෙන මැරෙන  ආගමික වියරුව මැද  මිනිසුන් ද, නීතිය ද, නිෂ්ක්‍රාන්තියට පත් වන්නට ඉඩ දිය නො හ..

Rs.585.00 Rs.650.00

පොදු පුරුෂයා - Podu Purushaya

පොදු පුරුෂයා - Podu Purushaya

2009  රාජ්‍ය  සාහිත්‍ය  සම්මානය සහ ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය දිනූ විශිෂ්ටතම නවකතාව. ..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

බුද්ධදාසි - Buddhadasi

බුද්ධදාසි - Buddhadasi

අනුරාධපුර රාජධානියේ අවසාන සමයේ මිහිරි රහස් කටුක දේශපාලන පරිසරය හා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජීවන රිද්මයටද ..

Rs.765.00 Rs.850.00

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

සුනේත්‍රා භාරතය  කෙරෙහි බෝ ආල සිතින් සිටින්නී ය. සාමාන්‍ය  ගැමියන් හා වාසය කරමින් මාස දෙක ..

Rs.585.00 Rs.650.00

සකායි - Sakai

සකායි - Sakai

Pearl S. Buck විසින් රචිත Hidden Flower  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.   දෙවන මුද්‍රණ..

Rs.450.00 Rs.500.00

සිලෝනාගමනය - Ceylonagamanaya

සිලෝනාගමනය - Ceylonagamanaya

Sunethra Rajakarunanayake - සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක..

Rs.810.00 Rs.900.00

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)