සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක - Sunethra Rajakarunanayake

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

නිෂ්ක්‍රාන්තිය - Nishkranthiya

මරාගෙන මැරෙන  ආගමික වියරුව මැද  මිනිසුන් ද, නීතිය ද, නිෂ්ක්‍රාන්තියට පත් වන්නට ඉඩ දිය නො හ..

Rs.450.00 Rs.500.00

පොදු පුරුෂයා - Podu Purushaya

පොදු පුරුෂයා - Podu Purushaya

2009  රාජ්‍ය  සාහිත්‍ය  සම්මානය සහ ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය දිනූ විශිෂ්ටතම නවකතාව. ..

Rs.450.00 Rs.500.00

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

ශ්‍රී ශාන්ත් - Sri Shanth

සුනේත්‍රා භාරතය  කෙරෙහි බෝ ආල සිතින් සිටින්නී ය. සාමාන්‍ය  ගැමියන් හා වාසය කරමින් මාස දෙක ..

Rs.540.00 Rs.600.00

සකායි - Sakai

සකායි - Sakai

Pearl S. Buck විසින් රචිත Hidden Flower  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.   දෙවන මුද්‍රණ..

Rs.450.00 Rs.500.00

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)