අභය හේවාවසම් - Abhaya Hewawasam

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

අනාදිමත් යුගයක සිට හෙළයේ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ කතාන්දරය

R. L. Brohier  විසින්  රචිත  The  History  of Water  Management in Sri..

Rs.540.00 Rs.600.00

ත්‍රී සිංහලය - Thri Sinhalaya

ත්‍රී සිංහලය - Thri Sinhalaya

Paul E. Pieris විසින් රචිත Tri Sinhala - The Last Phase 1796 - 1815 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.&nbs..

Rs.621.00 Rs.690.00

තූතන්කහමන්ගේ සොහොන් ගැබ - Tutankhamunge Sohon Gaba

තූතන්කහමන්ගේ සොහොන් ගැබ - Tutankhamunge Sohon Gaba

1922 නොවැම්බර් මස 22  වැනි දින තූතන්කහමන්  ගේ  සොහොන්  ගැබ  සොයා ගැනීම, අවි..

Rs.1,710.00 Rs.1,900.00

බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව - Brohier Dutu Lankawa

බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව - Brohier Dutu Lankawa

R. L. Brohier විසින් රචිත Seeing Ceylon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

බ්‍රෝහියර් හඳුනාගත් ලංකාව - Brohier Handunagath Lankawa

බ්‍රෝහියර් හඳුනාගත් ලංකාව - Brohier Handunagath Lankawa

R. L. Brohier විසින් රචිත Discovering Ceylon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.630.00 Rs.700.00

භූත යානය - Bhutha Yanaya

භූත යානය - Bhutha Yanaya

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Shepherd  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. 1957 ..

Rs.212.50 Rs.250.00

යුද බල්ලෝ - Yuda Ballo

යුද බල්ලෝ - Yuda Ballo

ඉතා දුර බැහැර,  නන්නාඳුනනා ප්‍රදේශයක් වූ සැන්ගාරෝවේ ඩොලර් බිලියන දහයක් වටිනා ප්ලැටිනම් කන්දක ඇත..

Rs.722.50 Rs.850.00

ලංකාව පෘතුගීසි යුගය - Lankawa Pruthugeesi Yugaya

ලංකාව පෘතුගීසි යුගය - Lankawa Pruthugeesi Yugaya

Paul E. Peiris විසින් රචිත Ceylon: The Portuguese Era කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Abhaya ..

Rs.833.00 Rs.980.00

ලංකාවේ ගිනිඅවි සහ දඩයම් - Lankawe Giniawi Saha Dadayam

ලංකාවේ ගිනිඅවි සහ දඩයම් - Lankawe Giniawi Saha Dadayam

Samuel Baker විසින් රචිත The Rifle & the Hound in Ceylon කෘතියේ සිංහල පර්වර්තනය. ..

Rs.630.00 Rs.700.00

ලොව හෙල්ලූ අබිරහස් මිනීමැරුම් - Lowa Hellu Abirahas Minimarum

ලොව හෙල්ලූ අබිරහස් මිනීමැරුම් - Lowa Hellu Abirahas Minimarum

Sydney Smith  විසින් රචිත  Mostly Murder  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  අධ..

Rs.1,440.00 Rs.1,600.00

වීර දිවයින - Weera Divaina

වීර දිවයින - Weera Divaina

R. L. Spittel & Christine Wilson විසින් රචිත Brave Island කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. වීර දිවයි..

Rs.450.00 Rs.500.00

වෘකයාගේ දවස - Wurkayage Dawasa

වෘකයාගේ දවස - Wurkayage Dawasa

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Day of The  Jackal කෘතියේ සිංහල  පරිවර්ත..

Rs.585.00 Rs.650.00

සංසන්ධිකයා - Sansandhikaya

සංසන්ධිකයා - Sansandhikaya

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The Negotiator  කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය. ඔක..

Rs.663.00 Rs.780.00

හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය - Harry Potter Saha Agni Kusalanaya

හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය - Harry Potter Saha Agni Kusalanaya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Goblet of Fire කෘතියේ සිංහල පරිවර්ත..

Rs.3,150.00 Rs.3,500.00

හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the  Prisoner of Azkaban කෘති..

Rs.1,620.00 Rs.1,800.00

හැරී පොටර් සහ මායා ගල - Harry Potter Saha Maya Gala

හැරී පොටර් සහ මායා ගල - Harry Potter Saha Maya Gala

J. K. Rowling  විසින් රචිත  Harry Potter and the Philosopher's Stone  කෘතියේ සිංහල පර..

Rs.2,250.00 Rs.2,500.00

හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය - Harry Potter Saha Rahas Kutiya

හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය - Harry Potter Saha Rahas Kutiya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Chamber of Secrets කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් නිකාය - Harry Potter Saha Phoenix Nikaya

හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් නිකාය - Harry Potter Saha Phoenix Nikaya

J. K. Rowling  විසින්  රචිත  Harry Potter and the Order of the Phoenix කෘතියේ සිංහල ප..

Rs.3,150.00 Rs.3,500.00

හිට්ලර්ගේ SS හමුදාව - Hitlerge SS Hamudawa

හිට්ලර්ගේ SS හමුදාව - Hitlerge SS Hamudawa

Frederick Forsyth විසින්  රචිත The OdeSSa File  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Frederi..

Rs.675.00 Rs.750.00

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ මගේ ජීවිතය - Fidel Castro Mage Jeewithaya

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ මගේ ජීවිතය - Fidel Castro Mage Jeewithaya

Ignacio Ramonet විසින් රචිත My Life Fidel Castro කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.1,755.00 Rs.1,950.00

Showing 1 to 20 of 20 (1 Pages)