ඇම්.ඇම්.පියවර්ධන - M.M. Piyawardena

ඔලිවර් ට්විස්ට් - Oliver Twist

ඔලිවර් ට්විස්ට් - Oliver Twist

Charls Dickens විසින් රචිත  Oliver Twist කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ඉංග්‍රීසි ජාතික සාහිත්‍යධ..

Rs.680.00 Rs.850.00

කාමර අංක 13 - Kamara Anka 13

කාමර අංක 13 - Kamara Anka 13

Edgar Wallace විසින් රචිත  Room 13 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. යම් කිසි රටක ව්‍යාජ මුදල් ..

Rs.400.00 Rs.500.00

ගලිවර්ගේ චාරිකා - Gulliverge Charika

ගලිවර්ගේ චාරිකා - Gulliverge Charika

ජොනතන්  ස්විෆ්ට් (1669-1745) ඉංග්‍රීසි බසින් ලියන ලද Gulliver's Travels යන ජනප්‍රියනමින් හැඳින්..

Rs.400.00 Rs.500.00

ට්‍රම්පට් වාදක නායක සෙබලා - Trumpet Wadaka Nayaka Sebala

ට්‍රම්පට් වාදක නායක සෙබලා - Trumpet Wadaka Nayaka Sebala

Thomas Hardy විසින්  රචිත The Trumpet Major  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.  ..

Rs.520.00 Rs.650.00

ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් - David Copperfield

ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් - David Copperfield

චාල්ස් ඩිකන්ස් (1812-1870) විසින් නිර්මාණය  කරන ලද ලොව පුරා  ජනප්‍රිය  ඩේවිඩ් කොපර්ෆී..

Rs.1,350.00 Rs.1,500.00

මිස් එවර්ඩීන් - Miss Everdeen

මිස් එවර්ඩීන් - Miss Everdeen

Thomas Hardy විසින් රචිත Far From the Madding  Crowd කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. වෙදර්බර..

Rs.700.00 Rs.875.00

සදා නොමියෙන ලින්කන් - Sada Nomiyena Lincoln

සදා නොමියෙන ලින්කන් - Sada Nomiyena Lincoln

Nathaniel Stephenson විසින් රචිත Lincoln's Personal Life කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.400.00 Rs.500.00

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)