එල් එස් එස් පතිරත්න - L. S. S. Pathirathna

අසිරිමත් පුංචි දෙව්දුව - Asirimath Punchi Dewduwa

අසිරිමත් පුංචි දෙව්දුව - Asirimath Punchi Dewduwa

Barbara Cartland විසින් රචිත No Darkness For Love කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.496 Rs.620

එන්න මා සොඳුරිය - Enna Ma Sonduriya

එන්න මා සොඳුරිය - Enna Ma Sonduriya

Pearl S. Buck  විසින් රචිත  Come My Beloved  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. ඇමෙරි..

Rs.504 Rs.630

කෙළිමඬලේ දියණිය - Kelimandale Diyaniya

කෙළිමඬලේ දියණිය - Kelimandale Diyaniya

Sousan Azandi with Angela Ferrante විසින් රචිත Out of Iran කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.576 Rs.720

දෛවය දායාද කළ ආදරය - Daiwaya Dayada Kala Adaraya

දෛවය දායාද කළ ආදරය - Daiwaya Dayada Kala Adaraya

ආර්යා ඔරිස්සා ෆේන්ට  හදිසියේම  එංගලන්තය  හැර යාමට සිදුව තිබිණි.  ඇගේ එකම අවශ්‍යත..

Rs.336 Rs.420

නිමක් නැති ගමනක් - Nimak Nethi Gamanak

නිමක් නැති ගමනක් - Nimak Nethi Gamanak

ස්ලැවෝමීර්  රැවික්ස්  පෝලන්ත අශ්වාරෝහක  බලඇණියේ  තරුණ  නිලධාරියෙකි. 1939 නො..

Rs.464 Rs.580

පණපිටින් දවාලූ තහනම් ප්‍රේමය - Panapitin Dawalu Thahanam Premaya

පණපිටින් දවාලූ තහනම් ප්‍රේමය - Panapitin Dawalu Thahanam Premaya

Souad විසින් රචිත Burned  Alive කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය.  තහනම් ආලය නිසා පණපිටින..

Rs.384 Rs.480

රෑ මැදියමේ පොපි මල - Rae Madiyame Popi Mala

රෑ මැදියමේ පොපි මල - Rae Madiyame Popi Mala

Gerald  Sparrow  විසින් රචිත  Opium  Venture  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.480 Rs.600

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)